Szczepionka Astra Zeneca nie chroni przed mutacją południowoafrykańską SARS-CoV-2

Na łamach „New England Journal of Medicine” 16 marca 2021 roku opublikowano artykuł Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant autorstwa S.A. Madhi i wsp. omawiający skuteczność szczepionki Astra Zeneca przeciwko wariantowi południowoafrykańskiemu SARS-CoV-2.

Uczestnicy w wieku 18-65 lat otrzymali dwie dawki szczepionki w odstępie od 21 do 35 dni. Średnia wieku badanych wynosiła 30 lat. Łagodny do umiarkowanego Covid-19 rozwinął się u 23 z 717 biorców placebo (3,2%) i u 19 z 750 biorców szczepionki (2,5%). Wśród 42 uczestników z Covid-19, 39 przypadków (92,9%) było spowodowanych wariantem B.1.351; skuteczność szczepionki przeciwko temu wariantowi wynosiła 10,4%. 

Wnioski podane przez autorów doniesienia są następujące: podanie dwóch dawek szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 nie wykazało ochrony przed łagodną do umiarkowanej Covid-19 wywołaną wariantem B.1.351.   (K.K.)

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2102214?fbclid=IwAR3SSNCHmcOvPGkxXG7clIsEJ6ggt_SuDpxm8QIJx_r_G9GPPomc_yd8_0Q