Doustne glikokortykosteroidy w leczeniu bólu promieniującego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

W artykule The Effectiveness of Oral Corticosteroids for Management of Lumbar Radiating Pain: Randomized, Controlled Trial Study autorstwa Sangbong Ko i wsp. opublikowanym na łamach „Clinics in Ortopedic Surgery” przedstawiono porównanie skuteczności doustnych glikokortykoidów v. pregabalina lub gabapentyna. Do badania zaproszono 54 chorych, którzy skarżyli się na promieniujący ból w odcinku lędźwiowym. 

Dwudziestu pacjentów, którzy otrzymywali doustny glikokortykosteroid zakwalifikowano do grupy A, a 20 pacjentów, którzy otrzymywali leki kontrolne (pregabalinę lub gabapentynę) do grupy B. Oceniano wskaźnik niepełnosprawności Oswestry’ego (ODI), zrewidowany kwestionariusz niepełnosprawności Rolanda Morrisa (RMDQ), kwestionariusz Short Form 36 (SF-36), ból promieniujący w odcinku lędźwiowym, obiektywną poprawę u pacjentów w 2., 6. i 12. tygodniu po podaniu leków.

Grupa A (leczona glikokortykosteroidem) wykazała większą poprawę w zakresie bólu promieniującego po 2, 6 i 12 tygodniach niż grupa B (odpowiednio p < 0,001, p = 0,001 i p < 0,001). Grupa A była mniej niepełnosprawna i miała lepsze wyniki w zakresie zdrowia fizycznego niż grupa B (odpowiednio p = 0,014 i p = 0,017). (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987309/  

GdL 4_2021