Tylko 40% zakażonych w Wuhan wytworzyło przeciwciała

Przeciwciała neutralizujące, które układ odpornościowy wytwarza w celu unieszkodliwienia wirusa SARS-CoV-2, mogą utrzymywać się przez co najmniej dziewięć miesięcy po zakażeniu, ale nie każdy wytwarza je w wykrywalnych ilościach. Zhenyu He i wsp. przedstawili to zagadnienie w artykule Seroprevalence and humoral immune durability of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Wuhan, China: a longitudinal, population-level, cross-sectional study opublikowanym na łamach „The Lancet” 20 marca 2021 r.

Zbadano 9500 osób z około 3500 losowo wybranych gospodarstw domowych w Wuhan. Przeciwciała oznaczano w trzech różnych okresach w ciągu 2020 roku: pierwszy raz w kwietniu 2020 r., po zniesieniu blokady miasta, drugi raz w czerwcu 2020 roku i trzeci raz między październikiem a grudniem 2020 r. Stwierdzono, że tylko 7% populacji zostało zarażonych wirusem, z czego ponad 80% nie miało żadnych objawów. Około 40% zakażonych osób wytworzyło przeciwciała neutralizujące, które można było wykryć przez cały okres badania.

Autorzy uważają, że większość mieszkańców Wuhan jest nadal podatna na zakażenie SARS-CoV-2 i że konieczna jest masowa kampania szczepień, aby uzyskać odporność zbiorową. (K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00238-5/fulltext#%20

GdL 4_2021