Problemy pacjentów z demencją w krajach o różnych dochodach

Większość osób cierpiących na demencję żyje w krajach o niskich i średnich dochodach, natomiast w krajach o wysokich dochodach częstość występowania demencji jest wyższa w niektórych mniejszościowych grupach etnicznych. Zróżnicowanie etniczne wśród seniorów wymaga różnego podejścia do zagadnień opieki nad tą grupą pacjentów.

Temat został poruszony w artykule T. James i wsp. Culturally tailored therapeutic interventions for people affected by dementia: a systematic review and new conceptual model. Autorzy przeanalizowali dane z 23 doniesień naukowych. Stwierdzono, że interwencje dostosowane do potrzeb opiekunów latynoskich były akceptowalne, wykonalne i skuteczne w Stanach Zjednoczonych oraz Kolumbii. Z kolei interwencje opracowane dla opiekunów w Indiach były skuteczne tylko w tym kraju, ale nie w innych krajach. Autorzy proponują opracowanie nowych modeli opieki nad seniorami z demencją, które uwzględnią zróżnicowanie kulturowe. (K.K.)

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(21)00001-5/fulltext

GdL 4_2021