Wariant kalifornijski SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionki

Koronawirus SARS-CoV-2, którego wariant B.1.429 zidentyfikowano po raz pierwszy w Kalifornii, szybko rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych i został wykryty w co najmniej 25 innych krajach, także w Polsce. Szczegółowe dane o zasięgu są pod adresem https://www.gisaid.org/hcov19-variants. Wariant ten zawiera trzy mutacje białka kolcowego.

W korespondencji do „New England Journal of Medicine” X. Shen i wsp. z Duke University, Durham, Stany Zjednoczone, zatytułowanej Nutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351 piszą, że oporność zaobserwowana w wypadku wariantu B.1.351 budzi obawy w odniesieniu do obecnie stosowanych szczepionek co do ich skuteczności. (K.K.)

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2103740  

GdL 5_2021