Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie danych dotyczących zdrowia

 

Komisja Europejska rozpoczyna 3 maja 2021 r. otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności.

Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.

Berlaymont Building

Utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia należy do kluczowych priorytetów obecnej Komisji w dziedzinie zdrowia. Celem tej przestrzeni jest promowanie wymiany danych dotyczących zdrowia oraz wspieranie badań dotyczących nowych strategii profilaktycznych leczenia, leków, sprzętu medycznego i wyników leczenia.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkich zainteresowanych obywateli i zainteresowane podmioty. Warunkiem nieodzownym, który nie podlega negocjacjom, jest solidne oparcie na prawach obywateli, w tym prawie do prywatności i ochrony danych – czytamy w komunikacie prasowy.

Innowacyjne rozwiązania i technologie cyfrowe takie jak sztuczna inteligencja mogą zmienić sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej. Dzięki nim systemy te będą one bardziej zrównoważone i pozwolą lepiej dbać o zdrowie pacjentów  - informuje Komisja Europejska.

Źródło:

opracowano na podstawie materiałów prasowych nadesłanych przez

Wydział Prasy Komisji Europejskiej (Przedstawicielstwo w Polsce)

GdL 5_2021