Indywidualne Konto Pacjenta (IKP) musi być: Inne - Krótkie - Pożyteczne!

Indywidualne Konto Pacjenta informuje o wystawionych i zrealizowanych e-receptach, dawkowaniu leku przepisanego przez lekarza, historii wizyt w przychodni/u lekarza; pomocy, jakiej udzielono pacjentowi, a także kosztowały świadczenia, zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich, historii leczenia osoby bliskiej, która do tego upoważniła a także dziecka do 18 roku życia, o tym, kto i kiedy pacjenta zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek oraz dacie zarejestrowania ostatniej składki, listę wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi

# 1 Access filtrage czyli dostep filtowany

Dlaczego pacjent / upoważniona przez niego osoba / jego lekarz rodzinny nie ma dostępu do wyników badań wykonanych podczas hospitalizacji???

Nie ma dostępu bo.... bo nie??? bo nikt nie pomyślał, że mogą takie wyniki interesować inne osoby / podmioty niż placówka zlecająca???

Do niedawna mówiono, że myślenie ma kolosalną przyszłość, ale zaczynam mieć wątpliwości czy to powiedzenie ma jeszcze rację bytu w Nowym Wspaniałym Świecie po Wielkim Resecie???

Krystyna Knypl

GdL 6_2021