Przyszłość według Światowego Forum Ekonomicznego

Krystyna Knypl
 
Pandemia COVID-19 nasiliła nierówności społeczne i pogłębił różnice w umiejętnościach między poszczególnymi ludźmi. Zaangażowanie międzysektorowe i sprawność uczenia się mogą pomóc zniwelować tę różnicę. Teraz nadszedł czas, aby wypełnić lukę w umiejętnościach aktualnie zatrudnionych pracowników, a także przyszłych talentów - czytamy na stronach internetowych World Economic Forum.
 
# 1
 
 Jeszcze przed pandemią uważano, że w następnym dziesięcioleciu technologia przekształci 1 mld miejsc pracy, napędzanych przez wzrost w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze i duże ilości danych.
Wpływ COVID-19 na edukację, pracę i przyspieszenie rozowju nowych technologii doprowadził do zmiany skali wyzwań. Szacuje się, że do 2025 r. 50% wszystkich pracowników będzie potrzebowało przekwalifikowania.
Również systemy edukacji wymagają zmian, aby nadrobić zaległości, młodzi ludzie potrzebują realnego kontekstu, a pracownicy potrzebują umiejętności, aby wykonywać nowe zawody.
Podsumowując, pilnie potrzebujemy rozwoju nowych umiejętności. W celu zebrania publicznych i prywatnych zainteresowanych stron i pobudzenia działań zbiorowych, Światowe Forum Gospodarcze i TCS (Tata Consultancy Services) zbadały światowy krajobraz umiejętności w latach 2016-2019. W ramach tego nowatorskiego projektu - "Closing the Skills Gap 2020" - opracowano zapotrzebowanie na umiejętności w czterech kluczowych obszarach:
 
#kształcenie podstawowe,
#szkolnictwo wyższe,
#szkolenia techniczne i zawodowe
#uczenie się dorosłych
 
Raporty pokazują na przykład, że w Wielkiej Brytanii zbyt mało dzieci uczy się w szkole umiejętności informatycznych. W USA większość szkół podstawowych nie posiada programu nauczania informatyki, który jest podstawą innowacyjności uczniów w coraz bardziej cyfrowej gospodarce.
Programy takie jak TCS' goIT i Ignite My Future in School mają na celu rozwiązanie tych problemów. Program Ignite My Future zaangażował dotychczas ponad 15 500 nauczycieli i prawie 900 000 uczniów, wprowadzając myślenie obliczeniowe do każdego podstawowego przedmiotu, podczas gdy program goIT umożliwił ponad 80 000 uczniów posiadających umiejętności w zakresie innowacji cyfrowych do rozwiązywania rzeczywistych problemów.