Kongres ASCO 2021 - przedstawiono wyniki badania klinicznego OlympiA

Podczas dorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) przedstawiono wiele nowych doniesień naukowych, a wśród nich wyniki badania OlympiA w leczeniu raka piersi. Wyniki tego badania klinicznego wskazują na potrzebę wykonywania badań genetycznych w kierunku mutacji BRCA u pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi.
Badania w kierunku mutacji BRCA mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące podejmowanego leczenia.

yzje dotyczące podejmowanego leczenia.

# 1

Model przedstawiający związanie się olaparibu z miejscem wiązania w komórce

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/PARP1_binding_olaparib_5DS3.png

Dodanie olaparibu po zakończeniu chemioterapii, zabiegu chirurgicznego i ewentualnej radioterapii znacząco poprawiło przeżycie wolne od przerzutów u pacjentek z mutacjami BRCA. W badaniu uczestniczyło 1 836 pacjentek wczesnym rakiem piersi wysokiego ryzyka, z mutacjami BRCA1 lub BRCA2 u których nie stwierdzono nadekspresji HER2.

Wyniki : 3-letni okres przeżycia wolny od przerzutów dotyczył 85,9% pacjentek, które otrzymywały olaparib w porównaniu z 77,1% pacjentek, które otrzymywały placebo.

Źródło: materiały prasowe 

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/parp-inhibitor-significantly-improved-disease-free-survival?cid=DM7755&bid=81888976

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021