Kongres ASCO 2021 – badanie KEYNOTE-564: pembrolizumab w leczeniu raka nerki

 Podczas kongresu ASCO 2021przestawiono doniesienie "Pembrolizumab versus placebo as post-nephrectomy adjuvant therapy for patients with renal cell carcinoma: Randomized, double-blind, phase III KEYNOTE-564 study"

# 2
Kongres American Society of Clinical Oncology 2010, press room

 

Celem badania było określenie czy adiuwantowa immunoterapia pembrolizumabem jest skuteczna i bezpieczna. W badaniu uczestniczyło 994 pacjentów z potwierdzonym histologicznie rakiem jasnokomórkowym nerki (RCC) po całkowitym wycięciu guza i brakiem przerzutów do tkanek miękkich co najmniej rok po nefrektomii. Czas obserwacji pacjentów wynosił średnio 24 miesiące. U pacjentów otrzymujących pembrolizumab ryzyko nawrotu choroby lub zgonu zmniejszyło się o 32%.

    Szacowany wstępnie wskaźnik całkowitego przeżycia w ciągu 24 miesięcy wynosił 96,6% w przypadku stosowania pembrolizumabu w porównaniu z 93,5% w przypadku placebo.

    Zdarzenia niepożądane (AE) stopnia 3-5 były częstsze w przypadku pembrolizumabu niż placebo - odpowiednio 32,4% i 17,7%. W grupie otrzymującej pembrolizumab nie wystąpił żaden zgon związany z leczeniem.

Źródło:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/post-surgery-immunotherapy-extends-disease-free-survival?cid=DM7707&bid=81195224&cid=DM7755&bid=81888976

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021

O zastosowaniu pembroizumabu w leczeniu zaawansowanego raka żoładka piszemy na lamach GdL pod linkiem

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1277-pembrolizumab-w-leczeniu-zaawansowanych-stadiow-raka-zoladka