Kongres ASCO 2021 - badanie JUPITER - 02: toripalimab w zaawansowanym raku nosogardła

Toripalimab jest przeciwciałem monoklonalnym blokującym białko programowanej śmierci komórki 1 (PD-1), opracowanym przez Shanghai Junshi Bioscience Company i zatwierdzonym niedawno w Chinach do leczenia zaawansowanych postaci raka nosogardła. Badanie JUPITER – 02, którego wyniki przedstawiono podczas kongresu ASCO 2021 w doniesieniu zatytułowanym „Efficacy and safety of toripalimab in combination with gemcitabine-cisplatin chemotherapy as first-line treatment for recurrent or metastatic NPC” wykazało, że dodanie toripalimabu  do chemioterapii gemcytabiną i cisplatyną w leczeniu raka nosogardła, powodowało znaczącą poprawę zarówno przeżycia wolnego od progresji choroby, jak i całkowitego przeżycia.

 
Chicago 2010/186 Rozdziła Rodzinka Barinwaherów poczatek
Cloud Gate (The Bean) słynna rzeźba w Chicago, mieście w którym odbywały się tradycyjne kongresy ASCO, więcej o  tegorocznym kongresie pod linkiem  https://conferences.asco.org/am/attend
 

Pacjenci otrzymywali gemcytabinę i cisplatynę jako leczenie podstawowe, a oprócz tego 146 pacjentów otrzymywało toripalimab oraz 143 pacjentów otrzymywało placebo. W grupie otrzymującej toripalimab średnie przeżycie wynosiło 11,7 miesiąca, a w grupie otrzymującej placebo średnie przeżycie wynosiło 8 miesięcy. Częstość występowania objawów niepożądanych w grupie otrzymującej aktywne leczenie wynosiła 39,7%, a w grupie placebo 18,9%. Prowadzone są także badania klinicznie z toripalimabem w leczeniu zaawansowanego gruczolakoraka żołądka, płaskonabłonkowego raka przełyku oraz rak płaskonabłonkowego raka głowy i szyi.

Krystyna Knypl

Źródła:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/addition-immunotherapy-standard-care-first-line-regimen-delays

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30805896/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02915432

GdL 6 _ 2021