Kongres ASCO 2021 – badanie:VISION: terapia radioligandowa 177Lu-PSMA-617 w zaawansowanym raku prostaty

W badaniu fazy 3 VISION  wykazano istotną statystycznie poprawę całkowitego przeżycia (OS) po dodaniu celowanej terapii radioligandowej 177Lu-PSMA-617 (LuPSMA) do standardowego leczenia  u pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację. Dodanie LuPSMA doprowadziło do poprawy takich wskaźników jak przeżycie wolnego od progresji radiograficznej ( wydłużenie o 5,3 miesiąca) oraz  ryzyka zgonu ( zmniejszenie o 40%).


 

Źródło: https://www.photoblog.com/mimax2/2012/06/16/16062012-migawki-z-czesci-wystawowej-kongresu-asco/

To badanie pokazuje alternatywę dla tradycyjnych terapii poprzez zastosowanie promieniowania ukierunkowanego na antygen PSMA. Promieniowanie to może być więc dostarczane bezpośrednio do komórek raka prostaty, a dzięki temu przeżywalność uległa znacznej poprawie. Jeśli terapia radioligandem PSMA zostanie dopuszczona do obrotu, może stać się ważną opcją terapeutyczną dla pacjentów z oporną na leczenie chorobą – powiedział prezydent ASCO, dr Lori J. Pierce.

Lek oczekuje na zatwierdzenie przez FDA - powiedział główny autor badania VISION, dr Michael J. Morris, szef sekcji raka gruczołu krokowego w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku.

Źródło:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/targeted-radiotherapy-offers-new-treatment-option-patients?cid=DM7707&bid=81195224&cid=DM7755&bid=81888976

https://www.cancernetwork.com/view/vision-trail-results-indicate-benefit-of-177lu-psma-617a-added-to-standard-therapy

Krystyna Knypl

GdL 6 _ 2021