Dr Małgorzata Zarachowicz - kobieta zwycięska

Uczestnictwo  w kongresach medycznych ma wiele aspektów, a jednym z nich jest możliwość poznania nowych koleżanek i kolegów. W 1995 roku wybrałam się na Międzynarodowy Kongres Kariologiczny, który odbywał się w Warszawie. Podczas przerwy kawowej poznałam dr Małgorzatę Zarachowicz, a spotkanie to było na tyle sympatyczne i owocne, że do chwili obecnej utrzymujemy aktywne kontakty nie tylko lekarskie i koleżeńskie, ale także wymieniamy poglądy jako babcie naszych wspaniałych wnucząt.

Dr Małgorzata Zarachowicz debiutowała na łamach GdL publikacjami ujętymi w zbiorczy tytuł Serial z herceptyną

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/lekarz-pacjentem/349-czy-mozna-miec-prorocze-sny-1

w których podzieliła się z Czytelnikami GdL swoją walką z chorobą nowotworową. Małgosia wygrała tę walkę ponad 10 lat temu. Jest kobietą zwycięską, odważną, aktywną oraz otwartą. Zabierała głos w audycji telewizyjnej na temat błędów medycznych

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/587-o-bledach-medycznych-w-studio-polska

a także z humorem opisała swoje przeżycia związane z zostaniem teściową w artykule Zespół nietrzymania łez albo jak zostałam teściową

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/232-zespol-nietrzymania-lez-albo

Poza pracą zawodową aktywnie uczestniczy w życiu naszego samorządu lekarskiego, więcej na tem temat w artykule

25 lecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/178-25-lecie-okregowej-izby-lekarskiej-w-warszawie

Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej, ma także ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Jej połączenie wiedzy, talentu i doświadczenia znajduje uznanie w oczach współpracowników, a wyrazem tego są piękne słowa jakie niedawno od nich otrzymała w jednej z  korespondencji. Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów czynią z niej cennego doradcę, o czym wielokrotnie mogliśmy się przekonać podczas dyskusji Kolegium Redakcyjnego GdL, którego dr Małgorzata Zarachowicz jest członkiem.

Doświadczenie życiowe, lekarskie, menedżerskie oraz dotychczasowa aktywność w strukturach OIL Warszawa są jej mocnymi atutami. Otwartość, wytrwałość i skuteczność w dążeniu do celu dopełniają charakterystykę Małgorzaty.

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021