Przebycie COVID-19 pogarsza rokowanie okołooperacyjne po zabiegach ortopedycznych

Wśród pacjentów poddawanych planowanym lub nagłym operacjom ortopedycznym, wskaźnik pooperacyjnego zapotrzebowania na tlen, zapalenia płuc i śmiertelności był znacząco wyższy wśród tych, u których test na koronawirus 2019 (COVID-19) był dodatni w ciągu 30 dni przed operacją, niż u tych, u których go nie stwierdzono - wykazało doniesienie naukowe  przedstawione na Anesthesiology 2021, dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów (ASA).

Stwierdzono również istotne statystycznie różnice w długości pobytu i ponownym przyjęciu do szpitala w ciągu 1 miesiąca od wypisu w obu grupach badanych.

Autorzy doniesienia naukowego  przeanalizowali dane 51 pacjentów, którzy mieli dodatni test na COVID-19 w ciągu 1 miesiąca przed poddaniem się operacji ortopedycznej, w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Chorzy ci byli porównani z  pacjentami, którzy przeszli operację ortopedyczną w okresie od 1 października 2019 r. do 21 grudnia 2019 r.

Pooperacyjne zapalenie płuc wystąpiło u 12 (23,5%) pacjentów w grupie z dodatnim testem w kierunku COVID-19 natomiast nie stwierdzono  tego powikłania u żądnego z pacjentów w grupie kontrolnej (p = 0.0005). Pooperacyjne zapotrzebowanie na tlen również wystąpiło z istotnie wyższą częstością w grupie COVID-19 (33,3% vs 13,3%; p = 0.01).

Odnotowano 8 (15,7%) zgonów w grupie COVID-19 w porównaniu z 1 (19%) w grupie kontrolnej (p = 0.02).

Długość pobytu była większa w grupie z dodatnim testem COVID - 19 (8,10 ± 9,01 dni vs 4,59 ± 4,69 dni; p = 0,002). Także częstsze ponownie przyjęcie do szpitala  w ciągu 1 miesiąca od wypisu było częstsze w grupie COVID - 19 (38,8% vs 8,2%; p = 0.0006).

Autorzy podkreślają konieczność  rozważenia ryzyka związanego z zakażeniem COVID-19 w fazie przedoperacyjnej i okołooperacyjnej u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym.

Źródło:

https://ntk-institute.org/article/increased-perioperative-morbidity-mortality-in-patients-who-had-covid-19-within-1-month-of-undergoing-orthopaedic-surgery

Biodro

Panewka stawu biodrowego

Źródło ilustracji

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Gray235.png

Krystyna Knypl

GdL 10 / 2021