Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nowego wzoru PWZ

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wydał 17/12/2021 r. rozporządzenie w sprawie nowego wzoru lekarzy oraz lekarzy dentystów. Treść rozporządzenia jest dostępna pod linkiem

https://dziennikustaw.gov.pl/D202100023740

W par. 4 rozporządzenia  czytamy, że  "Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność". Dokument ma postać spersonalizowanej karty identyfikacyjnej ID-1 wykonanej z poliwęglanu.

Uff, co za ulga, że nie musimy wszyscy pobiec do swojej OIL po nowy PWZ.

Krystyna Knypl

GdL 12/2021

PWZ lek 1

PWZ lekarza awers

PWZ lek 3

PWZ lekarza dentysty awers

PWZ lek 2

PWZ lekarza i lekarza dentysty, rewers dla obu zawodów jest taki sam

Źródło ilustracji: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000237401.pdf