Blokery beta adrenergiczne u pacjentów z COVID-19

Krystyna Knypl

W COVID-19 aktywność układu adrenergicznego oraz układu renina-angiotensyna-aldosteron odgrywają bardzo ważną rolę. Zwiększony poziom katecholamin aktywuje układ adrenergiczny prowadząc do aktywacji układu renina- angiotensyna-aldosteron oraz wzrostu aktywności ACE2. Stan taki sprzyja zwiększonemu wnikaniu SARS-CoV-2 do wnętrza komórek., które może grozić  powikłaniami COVID-19.

W jednym z retrospektywnych wieloośrodkowych badań kohortowych  oceniających wpływ kilku leków przeciwnadciśnieniowych na śmiertelność wewnątrzszpitalną w grupie COVID-19, z co najmniej 30-dniową obserwacją, wykazano, że ryzyko śmiertelności było mniejsze w przypadku stosowania antagonistów wapnia  i beta-blokerów. Autorzy wysunęli hipotezę, że działanie beta-blokerów może przeciwdziałać  aktywacji układu współczulnego podczas burzy cytokinowej oraz zapobiega ciężkiemu przebiegu COVID-19.

Metoprolol structure.svg

Metoprolol

Źródło informacji:https://en.wikipedia.org/wiki/Metoprolol

W innym wieloośrodkowym retrospektywnym badaniu u starszych pacjentów z grupy COVID-19 również wykazano, że stosowanie beta-blokerów wiązało się ze zmniejszeniem śmiertelności i duszności. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że stosowanie beta-blokerów było związane z łagodniejszym przebiegiem choroby po przyjęciu.

Źródło:

Hypertension and COVID-19: Potential use of beta-blockers and a call for randomized evidence.  Mochamad Yusuf Alsagaff i wsp.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019483221002303

Krystyna Knypl

GdL 1/2021