Naproksen w leczeniu COVID -19

Krystyna Knypl

Istnieje pilna potrzeba specyficznego leczenia przeciwwirusowego skierowanego przeciwko SARS-CoV-2 w celu aby zapobiec najcięższym postaciom COVID-19. Poprzez zmianę przeznaczenia znanych leków o działaniu przeciwzapalnym, niedrogie terapie mogą być bardzo pomocne w leczeniu wielu pacjentów. Wycelowanie w nukleoproteinę N koronawirusa SARS-CoV-2  może być strategią hamowania replikacji wirusa i prawdopodobnie innych istotnych funkcji związanych z wirusową nukleoproteinę N. Naproksen jest zarejestrowany  od 1976 roku. Właściwości przeciwwirusowe naproksenu wykazano już wcześniej wobec wirusa grypy A. w obecnym badaniu wykazano, że naproksen wiąże się z nukleoproteiną wirusa SARS-Cov-2 zgodnie z przewidywaniami modelowania molekularnego. Naproksen utrudniał rekombinowaną oligomeryzację i hamował replikację wirusa w zakażonych komórkach.

<a href=

Linia komórkowa Vero pochodzi  z nerki kotawca zielonosiwego, którego portret przedstawia powyższa fotografia.

Źródło ilustracji:https://en.wikipedia.org/wiki/Grivet

W komórkach VeroE6 i odtworzonym ludzkim pierwotnym nabłonku oddechowym modeli zakażenia SARS-CoV-2, naproksen specyficznie hamował replikację wirusa i chronił nabłonek oskrzeli przed zakażeniem.  Nie wykazano  hamowania replikacji wirusa paracetamolem lub inhibitorem COX-2 celekoksybem. Tak więc, spośród badanych leków  z grupy niesterydowych przeciwzapalnych tylko naproksen łączył właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Dodanie naproksenu do standardu leczenia COVID-19 może być w znaczącym stopniu korzystne.

Naproxen 1

Powyższa praca omawia pozytywne wyniki badań nad naproksenem przeprowadzonych na linii komórkowej VeroE6 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kom%C3%B3rkowa_Vero).

Wkrótce opublikujemy na łamach GdL opis przypadku klinicznego ilustrującego korzystne wyniki leczenia u 53 letniej kobiety chorującej na Covid-19.

.Źródła:

Molecules 2021, 26, 2593. (IF = 4,411) https://www.bioxbio.com/journal/MOLECULES

https://doi.org/10.3390/molecules26092593 https://www.mdpi.com/journal/molecules

Naproksen CHPL http://leki.urpl.gov.pl/files/25_Naproxen_tab.pdf

Krystyna Knypl

GdL 1 /2022

Naproxen 2

Afiliacje autorów artykułu. Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.