Przyspieszenie badań klinicznych w UE (ACT EU)

Informacja prasowa European Medicines Agency

17/01/2022. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska (KE), szefowie agencji leków (HMA) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęli inicjatywę mającą na celu zmianę sposobu inicjowania, planowania i prowadzenia badań klinicznych, zwaną przyspieszeniem badań klinicznych w UE (ACT EU).

Celem jest dalszy rozwój UE jako centralnego punktu badań klinicznych, dalsze promowanie opracowywania bezpiecznych i skutecznych leków wysokiej jakości oraz lepsze zintegrowanie badań klinicznych z europejskim systemem opieki zdrowotnej.

Siedziba European Medicine Agency w Amsterdamie

Źródło ilustracji:https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-047906~2F00-09

Opierając się na stosowaniu rozporządzenia w sprawie badań klinicznych oraz uruchomieniu systemu informacji o badaniach klinicznych (CTIS) w dniu 31 stycznia 2022 r., ACT EU wzmocni europejskie środowisko badań klinicznych, utrzymując jednocześnie wysoki poziom ochrony uczestników badań, solidność danych i przejrzystość, których oczekują obywatele UE. W opublikowanym dziś dokumencie strategicznym ACT EU wymieniono dziesięć działań priorytetowych na lata 2022-2023, w tym umożliwienie stosowania innowacyjnych metod badań, stworzenie platformy skupiającej wiele zainteresowanych stron oraz wspieranie modernizacji dobrych praktyk klinicznych. Wspólnie działania te przyczynią się do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie innowacji w badaniach klinicznych określonych w strategii sieci europejskich agencji leków (EMANS) do 2025 r. oraz w strategii farmaceutycznej Komisji Europejskiej [LINK].

ACT EU będzie współprowadzone przez KE, EMA i HMA, które również wspólnie opracowały tę inicjatywę.

Wniosek o utworzenie ACT EU został zatwierdzony przez HMA w listopadzie i przez Zarząd EMA w grudniu 2021 r. Dalsze informacje będą udostępniane na stronach internetowych EMA i HMA.

Źródło: informacja prasowa EMA

(Oprac. Krystyna Knypl)

GdL 1/2022