Klaus Schwab i Thierry Malleret w nowej książce "The Great Narrative. For a Better Future" o przyszłości świata

Krystyna Knypl

Na portalu Światowego Forum Ekonomicznego 7 stycznia 2022 opublikowano informację, że Klaus Schwab i Thierry Malleret opublikowali nową  książkę "The Great Narrative. For a Better Future" traktującą o przyszłości świata.

Wchodząc w rok 2022, wszyscy z nadzieją patrzymy w lepszą przyszłość. Jednak wyzwania, przed którymi stoimy po zakończeniu pandemii, są wielorakie i wzajemnie powiązane. Książka „The Great Narrative „pokazuje, jaka może być droga naprzód i jaka może być rola współpracy, innowacji, moralności, polityki publicznej i biznesu" - powiedział Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego.

Książka „The Great Narrative” opiera się w znacznym stopniu, ale nie wyłącznie, na wywiadach przeprowadzonych z 50 najważniejszymi światowymi myślicielami i opiniotwórcami, którzy wywodzą się z szerokiego spektrum dyscyplin akademickich oraz z różnych obszarów geograficznych i środowisk. Wśród tych myślicieli są ekonomiści, tacy jak Mariana Mazzucato, Dambisa Moyo, Branko Milanovic, Niall Ferguson, Rana Foroohar, Justin Lifu Yin, Raghuram Rajan, Moises Naim i Rebecca HendersonFuturyści, filozofowie i naukowcy, tacy jak Amy Webb, Marina Gorbis, Annita Allen-Castellito, Lu Zhi, Helen Steward, Amie Thomasson, David Sinclair i John Rockström

"Ta książka jest o ideach i o tym, jak mogą się one łączyć w Wielką Narrację" - powiedział Thierry Malleret, dyrektor generalny  „The Monthly Barometer” oraz współautor książki. "Jest to również, i co najważniejsze, o tym, jak niektóre z tych pomysłów mogą lub powinny znaleźć zastosowanie w polityce i procesie podejmowania decyzji. Wykraczają one poza sferę teorii i są wezwaniem do działania."

The Great Narrative jest wydana przez Forum Publishing, ramię wydawnicze Światowego Forum Ekonomicznego. Ma 253 strony i będzie dystrybuowana na całym świecie od piątku, 7 stycznia. Książka będzie dostępna do nabycia bezpośrednio przez Amazon. Egzemplarze cyfrowe będą w cenie 4,99 USD, egzemplarze drukowane 14,99 USD. - czytamy w komunikacie prasowym World Economic Forum.

Źródło ilustracji:

https://www.weforum.org/press/2022/01/klaus-schwab-releases-the-great-narrative-as-sequel-to-the-great-reset

Przedstawiciele mediów mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz książki.  Zwróciłam się z prośbą do biura prasowego o przesłanie takiego egzemplarza.

Po otrzymaniu egzemplarza prasowego starannie zapoznamy się z jego treścią oraz przekażemy naszym Czytelnikom uzyskane informacje.

O autorach książki

https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

https://www.weforum.org/agenda/authors/thierry-malleret

Krystyna Knypl

GdL 1/2022

Korespondencja do Davos