Laury K2 z okazji 10 lecia Gazety dla Lekarzy

Krystyna Knypl

Z okazji 10 lecia Gazety dla Lekarzy  przyznano "Laury K2" w uznaniu zasług za całokształt współpracy ze szczególnym uwzględnieniem podanych poniżej działów:

dr Alicja Barwicka (Warszawa) - za serię artykułów o okulistyce

 dr Beata Niedźwiedzka (Londyn) - za serię artykułów o sztucznej inteligencji

 

dr Małgorzata Zarachowicz (Warszawa) -  za serię artykułów "Serial z herceptyną"

 

 red. Maniula Przekora (Dakar) - za serię portretów Mistrzów Medycyny

*Rysunek wykonany w 1856 przez Brytyjczyka T.G. Montgomerie z Indyjskiego Urzędu Mierniczego, który dokonał po raz pierwszy pomiaru wysokości szczytu K2, wynoszącej 8611 m.n.p,m.( https://pl.wikipedia.org/wiki/K2)

Szczyt K1 - to kariera w medycynie (AB,BN,MZ) oraz lingwistyce (MP), szczyt K2 - to kariera w dziennikarstwie medycznym oraz malarstwie i rysunku.

Gratuluję i dziękuję za dotychczasowy wklad w rozwój Gazety dla Lekarzy!

Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut

GdL 2/2022