Warsztaty dla dziennikarzy o transplantacji narządów

Informacja własna

Dziś w Brukseli rozpoczynają się warsztaty dla dziennikarzy o transplantacji narządów

Krystyna Knypl

Już po raz piąty Komisja Europejska organizuje warsztaty dla dziennikarzy medycznych zajmujących się zagadnieniami transplantacji narządów. To ważne wydarzenie ma na celu wsparcie donacji i transplantacji narządów.

Donationfiguresover10years660

Z doświadczeń różnych krajów wynika, że pozytywne informacje na temat transplantacji znacząco poprawiają świadomość społeczną, a dzięki temu wzrasta liczba przeszczepianych narządów. W krajach Unii Europejskiej 63 tysiące osób czeka na przeszczepienie narządu (dane z 31.12.2013). W tej grupie jest 50 tys. osób oczekujących na przeszczepienie nerki, 6700 – na przeszczepienie wątroby, 3450 – na przeszczepienie serca, 2100 – na przeszczepienie płuc, 1300 – na przeszczepienie trzustki i 70 – na przeszczepienie jelita cienkiego. Potrzeby są duże i następuje stały wzrost liczby przeszczepianych narządów – od 2004 do 2013 roku o 33%.

organtransplglobally660

W tym roku uczestniczy w warsztatach czteroosobowa reprezentacja dziennikarzy medycznych z Polski. Cieszymy się, że wśród nich jest przedstawicielka „Gazety dla Lekarzy”.

Źródło ilustracji: http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20141126_factsfigures_en.pdf