Co nas czeka w epoce post-covidowej?

Krystyna Knypl

Zagrożenia powstałe w epoce covidowej mogą prowokować kolejne niekorzystne dla naszego życia zmiany . W książce The Great Narrative. For a Better Future (https://www.amazon.com/Great-Narrative-Reset-Book-ebook/dp/B09PC4FQRZ), której autorami są prof. Klaus Schwab i Thierry Malleret czytamy, że grozić nam mogą  zmiany środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz geopolityczne.

The Great Narrative (The Great Reset Book 2) by [Professor Dr.-Ing. Klaus Schwab, Thierry Malleret]

Mogą to być:

# ekstremalne zjawiska pogodowe (ryzyko środowiskowe)

# wzrost inflacji oraz wzrost cen żywności (ryzyko ekonomiczne), co z kolei może wywołać mimowolną

# migracja ludności na dużą skalę (ryzyko społeczne)

# możliwe są  upadki państwa (ryzyko geopolityczne).

Między poszczególnymi zagrożeniami mogą istnieć powiązania systemowe. Są też szanse jak na przykład szybkie przyspieszenie innowacji i wdrażania nowych technologii, co może przynieść bezpośrednie korzyści . Takim przykładem może być nadzór z użyciem dronów – piszą autorzy książki. Zagrożenia się mieszają, ale podobnie jest z możliwościami.

Szybkie i gwałtowne zmiany zachodzące w kategoriach makro zachodzą jednocześnie i wzajemnie się potęgują. Najbardziej widoczne jest to w przypadku środowiska naturalnego. Degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne już teraz wywierają głęboki wpływ na funkcjonowanie naszych gospodarek, społeczeństw i stosunków międzynarodowych - czytamy. Z kolei technologia odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i w łagodzeniu niektórych zagrożeń z nimi związanych.

Znajdujemy się w samym środku przemian o nienotowanej wcześniej skali. Każde żyjące pokolenie uważa, że znajduje się u progu "nowej ery", ale czy tym razem rzeczywiście tak jest? Nie wiemy, ale trudno zaprzeczyć, że świat zmienia się szybciej, niż nam się wydaje, i że żyjemy w okresie głębokich przemian.

Rzadko się zdarza, by nasze gospodarki, społeczeństwa, geopolityka, środowisko naturalne i technologie zmieniały się jednocześnie, szybko i często gwałtownie jak dzieje się to współcześnie. Nie wiemy dokąd wspomniane zmiany nas doprowadzą z powodu złożoności oraz szybkości zmian, które zachodzą we wszystkich obszarach naszego życia.

Krystyna Knypl

GdL 3/2022