Szczepionki mRNA a genom ludzki

Krystyna Knypl

W badaniach przedklinicznych nad szczepionką mRNA COVID-19 BNT162b2, opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech, wykazano odwracalne działanie na wątrobę u zwierząt, którym wstrzyknięto BNT162b2. Ponadto w niedawnym badaniu wykazano, że RNA wirusa SARS-CoV-2 może ulegać odwrotnej transkrypcji i integrować się z genomem komórek ludzkich.

W tym badaniu zbadano wpływ BNT162b2 na ludzką linię komórek wątrobowych Huh7 in vitro. Komórki Huh7 poddano działaniu BNT162b2, a następnie przeprowadzono ilościowy PCR na RNA wyekstrahowanym z komórek. Stwierdzono wysoki poziom BNT162b2 w komórkach Huh7 oraz zmiany w ekspresji genu long interspersed nuclear element-1 (LINE-1), który jest endogenną odwrotną transkryptazą. Immunohistochemia z użyciem przeciwciała wiążącego się z białkiem wiążącym białko RNA (ORFp1) LINE-1 open reading frame-1 na komórkach Huh7 poddanych działaniu BNT162b2 wykazała zwiększoną dystrybucję LINE-1 w jądrze. PCR na genomowym DNA komórek Huh7 poddanych działaniu BNT162b2 amplifikowało sekwencję DNA unikalną dla BNT162b2.

Nasze wyniki wskazują na szybkie wchłanianie BNT162b2 przez ludzką linię komórkową wątroby Huh7, co prowadzi do zmian w ekspresji i dystrybucji LINE-1. Wykazaliśmy również, że mRNA BNT162b2 ulega wewnątrzkomórkowej odwrotnej transkrypcji na DNA już po 6 godzinach od ekspozycji na BNT162b2 - piszą autorzy badania.

Odwrotna transkrypcja

Odwrotna transkrypcja może dotyczyć zarówno wirusów RNA, jak i DNA, cyt.: Odwrotna transkryptaza występuje u retrowirusów (np. HIV), którym umożliwia przepisanie ich materiału genetycznego z RNA na DNA, które następnie integruje do genomu gospodarza i wraz z nim ulega replikacji. Również niektóre wirusy DNA (hepadnawirusy) wykorzystują odwrotną transkrypcję podczas replikacji. (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Odwrotna_transkryptaza?fbclid=IwAR1V8gg_WqJt0xrrnIuTyfU1cNb8dg0L5pfuc0tpSUcj_gHFGSuR7hUG5IY)

Na stronie https://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna o zjawisku odwrotnej transkrypcji czytamy, cyt: Jest to synteza cDNA na matrycy RNA (Rys. 1). Przeprowadzana przez retrowirusy po wejściu do komórki, jest kluczowym etapem ich replikacji. Enzymem odpowiedzialnym za tą transkrypcję jest odwrotna transkryptaza (polimeraza DNA zależna od RNA). Drugim niezbędnym enzymem jest rybonukleaza H (RNase H), która jest specyficzna wobec nici RNA w powstającym podczas procesu dupleksie RNA:DNA.

<a href=

Proces odwrotnej transkrypcji zachodzi w cytoplazmie komórki i pozwala na wbudowanie się wirusowego DNA do DNA gospodarza. Wbudowane DNA wirusa następnie jest transkrybowane w naturalnym procesie transkrypcji. Przykładem może być znany Human Immunonodeficiency Virus (HIV), który wywołuje AIDS.

Źródła:

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73

https://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki/Odwrotna_transkrypcja

Krystyna Knypl