Wpływ szczepionki COVID-19 mRNA na komórki układu oddechowego in vitro

Krystyna Knypl

W artykule zatytułowanym "The effect of COVID-19 mRNA vaccine on respiratory system: human lung carcinoma cells by means of Raman spectroscopy and imaging" opublikowanym 25 stycznia 2022 r. na portalu BioRxiv  H.Abramczyk i J. Surmacki piszą:

W pracy przedstawiono wpływ szczepionki COVID-19 mRNA (Pfizer/BioNTech) na komórki nabłonka ludzkiego raka płuc (A549) badany za pomocą spektroskopii ramanowskiej i obrazowania. W artykule skupiono się również na obrazowaniu ramanowskim jako narzędziu do badania apoptozy i fosforylacji oksydacyjnej w dysfunkcjach mitochondrialnych. Przedstawione wyniki badań ramanowskich wskazują na zmiany w szlakach redukcyjno-oksydacyjnych związanych z cytochromem c.

Pecherzy plucny

Źródło ilustracji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99cherzyki_p%C5%82ucne#/media/Plik

Stwierdziliśmy, że szczepionka COVID-19 mRNA moduluje stężenie cytochromu c po inkubacji z nowotworowymi komórkami płuc. Wykazano, że stężenie utlenionej formy cytochromu c w mitochondriach komórek płuc zmniejsza się po inkubacji ze szczepionką mRNA. Niższe stężenie utlenionego cytochromu c w mitochondriach wskazuje na mniejszą efektywność fosforylacji oksydacyjnej (oddychania), zmniejszoną apoptozę i mniejszą produkcję ATP. Ponadto, szczepionka mRNA znacząco zwiększa syntezę lipidów de novo w kropelkach lipidowych oraz zmiany w składzie biochemicznym, co sugeruje rosnącą rolę sygnalizacji.

Szczepionka mRNA nie powoduje istotnych statystycznie zmian w jądrze komórkowym. Obserwowane zmiany w profilach biochemicznych po inkubacji ze szczepionką mRNA w specyficznych organellach nowotworowych komórek płuc są podobne do tych, które obserwujemy w innych typach nowotworów, szczególnie w komórkach glejowych mózgu.

Źródło:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.24.477476v1?fbclid=IwAR3mTFeiYkqQRhS5R954s7GYWOjdZIfQ_JyDbI2oPqicX88CuOkbGZDS1cU

Krystyna Knypl

GdL 3/2022