Częstość zachorowań na gruźlicę na Ukrainie

Według Centrum Statystyki Medycznej Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w 2021 r. liczba nowo zarejestrowanych gruźlicy na Ukrainie wraz z jej nawrotami wyniosła 18 241 lub 44,0 na 100 000 ludności, czyli o 4,3% więcej niż w 2020 r. (17 593, czyli 42,2 na 100 000 mieszkańców).

Zapadalność na gruźlicę wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat wzrosła o 25,4% - z 5,9 do 7,4 na 100 000 dzieci. Zachorowalność na gruźlicę wśród młodzieży zmniejszyła się o 12,0% - z 14,2 do 12,5 na 100 000 osób w wieku 15-17 lat włącznie.

Częstość występowania czynnej gruźlicy w połączeniu z ludzkim wirusem niedoboru odporności zmniejszyła się z 6,9 do 6,5 na 100 000 populacji w porównaniu z 2020 r. Zachorowalność na gruźlicę wśród pracowników zakładów opieki zdrowotnej na Ukrainie w 2021 r. spadła do 152 osób (2020: 210).

Źródło:

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb

Статистика з туберкульозу

За даними Центру медичної статистики МОЗ України, в Україні за 2021 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на ТБ, включно з його рецидивами, становила 18 241, або 44,0 на 100 000 населення, що на 4,3% більше показника 2020 року (17 593, або 42,2 на 100 000 населення).

Захворюваність на ТБ серед дітей від 0 до 14 років збільшилася на 25,4% — з 5,9 до 7,4 на 100 000 дитячого населення.

Показник захворюваності на ТБ серед підлітків зменшився на 12,0% — із 14,2 до 12,5 на 100 000 осіб віком 15–17 років включно.

Захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні із хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини, порівняно з 2020 роком зменшилася з 6,9 до 6,5 на 100 000 населення.

Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я України 2021 року зменшилася до 152 осіб (2020: 210).

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz/statistika-z-tb

Krystyna Knypl

GdL 4/2022