Jakie będą główne tematy konferencji Reuters MOMENTUM?

Informacja prasowa

W dniach 26-27 września 2022 r. odbędzie się konferencja Reuters MOMENTUM. Podczas konferencji będą przedstawione nowe technologie, które będą miały wpływ na życie na całym świecie.

Wydarzenie to opiera się na czterech głównych filarach tematycznych: Connectivity, Decentralization, Sustainability i Empowerment czyli Łączność, Decentralizacja, Zrównoważony rozwój i Upodmiotowienie.

Łączność: Omówienie możliwości technologii w zakresie usuwania barier i tworzenia przestrzeni dla nowych, skutecznych innowacji pomiędzy osobami, firmami i instytucjami.


Decentralizacja: Zbadanie kluczowych zagadnień, które otwierają i umożliwiają działanie wcześniej scentralizowanych lub zmonopolizowanych rynków poprzez bardziej dynamiczną dostępność i modele własności/interesariuszy.


Zrównoważony rozwój: Przyjęcie strategicznego i technicznego podejścia do globalnych wyzwań związanych ze zrównoważoną sprawozdawczością, rachunkowością i przejrzystością.

Upodmiotowienie: Podjęcie kwestii roli innowacji technologicznych i zakłóceń w rozwoju demokracji, przedsiębiorczości oraz rozwiązywaniu kluczowych problemów społecznych. Więcej informacji o konferencji pod linkiem https://reutersevents.com/events/momentum/

Krystyna Knypl

GdL 4/2022