Konferencja "Odporny i stabilny system ochrony zdrowia – bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów"

Krystyna Knypl

W dniu 13/04/2022 r. w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria  odbyła się konferencja "Odporny i stabilny system ochrony zdrowia – bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów". Konferencja jest współorganizowana przez Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych oraz Fundację Kulskich i sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Konferencja Odporny 2022

 

Tematy poszczególnych  sesji 

1.Bezpieczeństwo lekowe Polski oraz bezpieczeństwo w zaopatrywaniu w wyroby medyczne w dobie konfliktu militarnego w Ukrainie i pandemii COVID-19 – jak zabezpieczyć potrzeby w obliczu kumulacji kryzysów i zagrożeń? 

2.Bezpieczeństwo zdrowotne w aspekcie dostępności do świadczeń – jak zaspokoić potrzeby zdrowotne pacjentów?

3.Bezpieczeństwo zdrowotne w chorobach cywilizacyjnych

4.Współczesne wyzwania w onkologii i hematologii – polska i europejska strategia walki z rakiem

5.Wyzwania w zakresie opieki i leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi  Gazeta dla Lekarzy otrzymała akredytację dziennikarską na tej bardzo ważnej konferencji, 

Przebieg konferencji oraz główne tezy

Niewątpliwie pierwsza z sesji była najciekawsza. Minister A. Niedzielski podkreślił potrzebę budowania nowych wartości w systemie ochrony zdrowia. Jednak pojęcie to nie zostało bliżej sprecyzowane przez prelegenta. Słuchacze dowiedzieli się natomiast, że dla każdego 1 mln nowych mieszkańców Polski NFZ potrzebuje dodatkowych 300 mln złotych w budżecie. Poza bud zetem konieczne jest też zahamowanie migracji polskich kadr medycznych za granicę. Konieczne jest "powiększenie kadry leczącej, nie mówiąc o medykach sensu stricte" - poinformował minister zdrowia. Zastanawiam się kto to jest "medyk sensu stricte" - czy jest to tylko lekarz, czy także pielęgniarka, położna, ratownik medyczny??? Minister zdrowia podkreślił też, że konieczna jest jeszcze większa cyfryzacja w ochronie zdrowia. Zastanawiam się, czy teleporady w które zaangażowani są lekarze zostaną zastąpieni teleporadami w wykonaniu asystenta Maxa, który recytuje swoje teksty w jednej z sieci telefonii komórkowej.

Przedstawiciele branży farmaceutycznej zwracali uwagę na potrzebę większej autonomii lekowej zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dyskutowano też o lekach krwiopochodnych, które są niezbędne zarówno w czasach pokoju, jak i w czasie wojny.

Przemysł badań klinicznych - to określenie, którego użył prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych. Przedstawicielka WEF optowała, że zwiększeniem liczby ubezpieczycieli na rynku powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Sugerowała też szersze włączenie farmaceutów w rynek usług zdrowotnych, którzy - jak to określiła "mogą odciążyć POZ" Podnoszono też, że w Polsce potrzebne będzie rozwijanie diagnostyki in vitro.Bardzo podobało mi się zdanie wypowiedziane przez jednego z prelegentów:

Możemy być pewni, że niczego nie możemy być pewni.

Krystyna Knypl

P.S. W redakcji GdL już wcześniej wybiegliśmy do przodu myślami na temat jak będzie wyglądała ochrona zdrowia w nadchodzących latach - poczytajcie

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1658-wyobraz-sobie-rok-2084

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1662-wyobraz-sobie-rok-2084-cz-2

GdL 4/2022