Biała Księga AI w praktyce klinicznej

Informacja prasowa

"Biała Księga w praktyce klinicznej" to inicjatywa podjęta przez Polską Federację Szpitali. W dniu 14 czerwca 2022r. podczas konferencji "AI w zdrowiu" zostaną przedstawione bliższe dane na temat tej samoregulacji. W pracach nad nią biorą między innymi udział dr Lidia Kornowska (więcej pod linkiem https://worldhospitalcongress.org/speakers/dr-ligia-kornowska/), dyrektor zarządzająca Polską Federacji Szpitali, a także przedstawiciele takich firm jak Abbott, Comarch, IQVIA, Lux-Med, Medicover oraz Microsoft. Powołano Radę Naukową  Białej "Księgi w praktyce klinicznej" w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich wew Wrocławiu, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Biała Księga w praktyce klinicznej trafi do konsultacji społecznych w maju br.

(K.K.)

Komentarz redakcji GdL:

Tematyka związana ze sztuczną inteligencją w medycynie będzie w najbliższej przyszłości jedną z ważniejszych. W 2020 roku pisaliśmy na łamach Gazety dla Lekarzy, cyt.:

W lutym 2020 r. Komisja Europejska opublikowała ważny dokument zatytułowany BIAŁA KSIĘGA w sprawie sztucznej inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania.

Czeka nas intensywny rozwój sztucznej inteligencji, który powinien odbywać się zgodnie z siedmioma następującymi zasadami zdefiniowanymi przez Komisję Europejską:

# przewodnia nadzorcza rola człowieka,

# techniczna solidność i bezpieczeństwo,

# ochrona prywatności i zarządzania danymi,

# przejrzystość,

# różnorodność, niedyskryminacja i sprawiedliwość,

# dobrostan społeczny i środowiskowy

# odpowiedzialność.

W dokumencie napisano (s. 23), że stosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia może wiązać się z wystąpieniem wysokiego ryzyka.

Inne działy o wysokim ryzyku to transport, energetyka i „część sektora publicznego” – w odnośniku czytamy: „Sektor publiczny mógłby obejmować takie obszary jak polityka azylowa, migracja, kontrole graniczne, sądownictwo, zabezpieczenie społeczne i służby zatrudnienia”.  (K.K.)

biala ksiega400

Źródło:

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/ac957f13-53c6-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-pl

 

GdL 4/2022