Bibliofilskie wydanie roczników 2012 - 2022 Gazety dla Lekarzy przekazane do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krystyna Knypl

Dziś w godzinach przedpołudniowych nastąpiło uroczyste przekazanie egzemplarzy papierowego,  bibliofilskiego wydania wszystkich roczników Gazety dla Lekarzy (2012 - 2022) do zbiorów Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mgr Irmina Utrata (dyrektor biblioteki) oraz mgr Magdalena Książek (kustosz biblioteki) poznały historię powstania Gazety dla Lekarzy, którą przedstawiła podczas spotkania dr med. Krystyna Knypl, redaktor naczelna & wydawca czasopisma.

Biblioteka WUM

Od lewej: mgr Irmina Utrata (dyrektor biblioteki WUM), dr med. Krystyna Knypl (redaktor naczelna GdL)

Biblioteka WUM 2

Od lewej: mgr Irmina Utrata (dyrektor biblioteki WUM), mgr Magdalena Książek (kustosz biblioteki WUM)

Podczas spotkania dr med. Krystyna Knypl przedstawiła także plany wydawnicze na przyszłość. Komplet roczników wydania jubileuszowego (którego bibliofilski nakład wynosi 10 egzemplarzy) Gazety dla Lekarzy, przekazano także do Biblioteki Narodowej w Warszawie ( więcej https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1872-gazeta-dla-lekarzy-wydania-papierowe-przekazane-do-biblioteki-narodowej), planowane jest przekazanie do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Krystyna Knypl

GdL 5/2022