Narodowy Instytut Onkologii obchodzi 90-lecie istnienia

Informacja prasowa

W 2022 r. mija 90 lat od otwarcia Instytutu Radowego, obecnie Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Zaproszeni do udziału w obchodach jubileuszu goście zgodnie podkreślają, że Instytut to nowoczesna placówka, która odgrywa ważną rolę w polskiej, a także światowej medycynie. Od 26 do 28 maja 2022 roku odbywają się obchody 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jednym z punktów obchodów jest międzynarodowa konferencja naukowa "90 lat rozwoju nowoczesnej onkologii w Polsce". Podczas jej rozpoczęcia odbyły się wystąpienia gości honorowych - nie tylko wybitnych onkologów, lecz także decydentów. Zaproszenie do udziału w obchodach jubileuszowych przyjęli także goście z zagranicy.

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Jako pierwsza głos zabrała Izabela Antos, podsekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odczytała list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

„Obecnie misja placówki obejmuje coraz szersze obszary wiedzy. To już nie tylko terapia, ale gromadzenie informacji z wielu dziedzin wspomagających leczenie oraz tworzenie nowych standardów postępowania w onkologii. Każdego dnia to nowa nadzieja dla tysięcy chorych, którzy tu właśnie, w tym miejscu szukają pomocy i wsparcia w najtrudniejszych zmaganiach swego życia” - napisał premier RP w liście przygotowanym z okazji obchodów 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Podkreślił, że NIO-PIB to największa w Polsce nowoczesna placówka wyznaczająca pionierskie kierunki badań.

“Osiągnięcia naukowe, imponująca liczba badań klinicznych oraz szerokie uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych decydują o jego pozycji i ważnej roli w polskiej i światowej medycynie” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Lider w rozwoju nowoczesnych terapii

Udział w obchodach 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii wziął także wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, w resorcie odpowiedzialny za politykę lekową.

– Bardzo się cieszę, że są państwo [eksperci Instytutu - przyp. red.] naszym głównym doradcą w kwestii rozwijania nowoczesnych terapii. [...] Dziękuję za wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej – w tej kwestii mamy doskonałą współpracę z prof. Maciejem Krzakowskim i prof. Piotrem Rutkowskim“ - powiedział wiceszef MZ.

– Dziękuję bardzo, że są państwo liderem w badaniach naukowych, że wprowadzają nowe badania leków i organizacji leczenia, że są liderem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii lekowych, za które jestem odpowiedzialny i że dzięki państwu można analizować, jak te terapie przyczyniają się do wydłużenia życia Polaków - powiedział Maciej Miłkowski.

Po wiceministrze Miłkowskim głos w imieniu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka zabrał Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki.

“Cieszę się, Instyt powstał jako dar narodu polskiego i nieprzerwanie prowadzi badania naukowe oraz działania profilaktyczne, wnosząc znaczący wkład do rozwoju polskiej onkologii [...] Warszawski ośrodek jest dziś znany jako prestiżowa oraz nowoczesna jednostka lecznicza i naukowa” - oświadczył w swoim liście minister Czarnek.Tomasz Rzymowski od siebie dodał, że to wielki zaszczyt, iż resort edukacji i nauki współpracuje z Instytutem.

– Mam nadzieję, że będziemy tę owocną współpracę wyłącznie rozwijać. Jestem wielkiego uznania dla państwa i rozwoju Instytutu - dodał.

Z kolei Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, powiedział, że “Instytut jest bezpieczną przystanią, która daje pacjentom nadzieję”.

– Kiedy pacjenci dowiadują się o chorobie onkologicznej, wierzą w to, że personel medyczny ma wiedzę i determinację, jest zaangażowany w to, aby pomóc pacjentowi poradzić sobie z chorobą. Wszyscy pacjenci taką pomoc w Narodowym Instytucie otrzymują. Wiem to nie tylko od pacjentów, organizacji pacjenckich, ale także z relacji moich przyjaciół i znajomych, bo choroby onkologiczne dotykają nas wszystkich. Z tych relacji wyłania się jeden przekaz: wielkie zaangażowanie, wielkie serce, wielka dobroć, wspaniała wiedza personelu medycznego. Za to wszystko w imieniu wszystkich pacjentów i swoim dziękuję - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii

Z kolei Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podczas swojego wystąpienia z okazji 90. urodzin Instytutu podkreślił, że współpraca między oboma ośrodkami układa się bardzo dobrze i bardzo ją ceni w wielu wymiarach.

– Dziękuję za wsparcie w ocenie i określeniu ważności nowych terapii dla polskiego pacjenta, polskiego systemu ochrony zdrowia. Dziękuję za współpracę w obszarze wytycznych. To bardzo cenna współpraca, która łączy podejście praktyczne z pewnymi standardami międzynarodowymi - powiedział Roman Topór-Mądry.

– Cel jest jeden i jest nim pacjent. Życzę, by sukcesy w ratowaniu życia dalej towarzyszyli pacjentowi, byśmy byli godni wdzięczności pacjentów - podsumował swoje wystąpienie Roman Topór-Mądry.

Historia instytutu w fotografiach

Fot.1

Fot. 2

Fot.3

Fot. 4

Fot. 5

Źródło informacji oraz fotografii: materiały prasowe 

Opracowanie: Krystyna Knypl

GdL 6/2022

O jubileuszu Narodowego Instytutu Onkologii pisaliśmy na łamach Gazety dla Lekarzy w 2021, więcej pod linkiem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1281-instytut-radowy-marii-sklodowskiej-curie-powstal-z-funduszy-zgromadzonych-przez-kobiety