Artykuł z „Gazety dla Lekarzy” na stronach Komisji Europejskiej

Transplantacja i komunikacja

Nasza autorka dr Marta Florea uczestniczyła w Fifth Journalist Workshop, warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską 26 listopada 2014 r. w Brukseli. Zagadnienia omawiane podczas warsztatów przedstawiła w artykule Problemy pacjentów transplantologicznych, opublikowanym na naszych łamach pod adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/190-transplantacja-i-komunikacja-marta-florea, a także na stronach Komisji Europejskiej poświęconych tej konferencji.

Artykuł jest dostępny pod adresem
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/events/journalist_workshops_organ_en.htm

Serdecznie gratulujemy!

Redakcja

articlespublishedaftertheworkshop660