Program IMI Ebola+

Rusza program Innovative Medicines Initiative dotyczący zakażeń wirusem ebola

16 stycznia 2015 r. ruszył pierwszy program Innovative Medicines Initiative (IMI) poświęcony zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu przypadków zakażeń wirusem ebola. Całkowity budżet przewidziany na to przedsięwzięcie wynosi 215 mln euro. Część funduszy pochodzi z programu EU Horizon 2020.

W programie Ebola+ uczestniczy 40 partnerów ze świata przemysłu farmaceutycznego, zdrowia publicznego, nauki oraz małych przedsiębiorstw. Więcej pod adresem http://www.imi.europa.eu/content/ebola-programme.

Dotychczasowe doświadczenia Innovative Medicine Initiative wykazują, że struktura konsorcjów korzystnie wpływa na realizowanie tego rodzaju zadań. Irene Norstedt, dyrektor wykonawczy IMI, w związku z rozpoczęciem programu Ebola+ wyraziła pogląd, że tak szybkie rozpoczęcie badań jest dowodem na zdolność reagowania Innovative Medicine Initiative na potrzeby chwili. Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji podkreślił konieczność podejmowania natychmiastowych działań związanych z zakażeniami wirusem ebola.

Program Ebola+ obejmuje:

  • badania nad szczepionką (3 projekty)
  • aspekty dotyczące produkcji szczepionki, takie jak wytwarzanie na dużą skalę i bezpieczeństwo produkcji (1 projekt)
  • przestrzeganie zaleceń dotyczących szczepień (1 projekt)
  • szybkie testy diagnostyczne (3 projekty).
Źródło: materiały prasowe Innovative Medicine Initiative