Kampania "Nie musi boleć!"

Krystyna Knypl

Skala problemu związana z niewłaściwym leczeniem bólu przewlekłego była przyczyną powstania kampanii "Nie musi boleć!" Kampania została objęta patronatem honorowym przez Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca. Liderami kampanii zostali: dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Bólu (PTBB), prof. Jan Dobrogowski, członek honorowy PTBB, dr hab.med. Jarosław Woroń, sekretarz PTBB, prof. Andrzej Kubler, członek zarządu PTBB, d n.med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Reumatologii i Rehabilitacji im.prof. E.Reicher, prof. Andrzej Basiński, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego GUM oraz Marzena Domańska-Sadynica, prezes Fundacji Ekspercie dla Zdrowia. Ambasadorką kampanii została red. Marzena Rogalska.

Opracowano raport "Sytuacja pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian", który przedstawiono 22/11/2022 podczas konferencji prasowej w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Poszczególne aspekty przedstawione w raporcie będziemy omawiać na łamach Gazety dla Lekarzy.

Autorzy raportu przedstawili następujące rekomendacje w zakresie poprawy jakości leczenia bólu przewlekłego w Polsce:

1. Poprawa w zakresie oceny, leczenia i monitorowania bólu przewlekłego w Polsce w opiece ambulatoryjnej i opiece przedszpitalnej

2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji pracowników ochrony zdrowia i społeczeństwa

3. Zapewnienie dostępu pacjentom do odpowiedniej, zindywidualizowanej terapii przeciwbólowej

4. Zwiększenie dostępności do wielokierunkowego leczeni chorych z bólem przewlekłym

5. Podniesienie wyceny procedur świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Poradni Leczeni Bólu

6. Utworzenie czterech oddziałów leczenia bólu w Polsce

7. Utworzenie umiejętności medycyna bólu

8. Stworzenie systemu referencyjnego kontraktowania świadczeń w oparciu o ocenę jakości leczenia pacjenta z bólem

Co stoi na przeszkodzie realizacji programu?

Wdrożenie programu wymaga nie tylko jego merytorycznego opracowania, ale także aktywności oraz decyzji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Od czasu gdy na  czele ministerstwa stanął  Adam Niedzielski nastąpiło całkowite zahamowanie prac nad programem.

Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?

Będąc nie tylko dziennikarzem medycznym, ale także  lekarzem z 54 letnią praktyką w zawodzie, przeanalizowałam problem posługując się wiedzą z zakresu patofizjologii, która jest podstawą w stawianiu trafnych diagnoz.

Zwlekanie, odkładanie wszystkiego na jutro określa się mianem prokrastynacji. Ta cecha osobowości jest wynikiem rywalizacji między układem limbicznych a korą przedczołową mózgu. Układ limbiczny odpowiada za emocje, impulsywność oraz dążenie do uzyskania natychmiastowej nagrody. Natomiast kora przedczołowa odpowiada za koncentrację, zarządzanie sobą, własną uwagą i celami, a także za postrzeganie czasu. 

Należy wyrazić nadzieję, że lektura tego oraz innych artykułów prasowych, które ukażą się po konferencji, zaktywizuje układ limbiczny ministerialnych decydentów i szybko zostaną podjęte, bez dalszego już odkładania, odpowiednie decyzje w kwestii realizacji programu leczenia bólu przewlekłego w Polsce.

Dodajmy jeszcze na zachętę: podejmowanie dobrych decyzji nie boli, a gdyby kogoś zabolało to wiemy kto, gdzie i jak może pomóc skutecznie w zlikwidowaniu bólu decyzyjnego.

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/statut/115-statut

Tematyka bólu na łamach Gazety dla Lekarzy

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/lekarz-pacjentem/538-dlaczego-moj-prywatny-bol-zostal-znacjonalizowany-przez-nfz

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/407-stosowanie-lekow-przeciwbolowych-w-poz

GdL 11/2022