Zielony szpital

Krystyna Knypl

Opieka zdrowotna odpowiada za 4,4% emisja dwutlenku węgla do atmosfery, gdyby istniało państwo o nazwie  Healthcare  Republik zajmowało by ono piąte miejsce pod względem  produkcji gazów cieplarnianych. Emisja gazów cieplarnianych stale wzrasta, szacuje się, że w 2050 roku osiągnie ono poziom 6 gigaton rocznie. Niezbędna jest energetyczna modernizacja wszystkich placówek ochrony zdrowia. Wiele placek medycznych otrzymało fundusze na modernizację, która ma zapewnić bardziej ekologiczne funkcjonowanie obiektów. Z ekologicznego punktu widzenia ważna jest też odpowiednia utylizacja odpadów szpitalnych. Promowane jest tworzenie ogrodów szpitalnych. Przewiduje się wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania działalności zielonych szpitali.

Więcej pod linkiem

https://www.philips.com/c-dam/b2bhc/pl/resources/Publikacja-ziel-szpitale.pdf

Krystyna Knypl 

GdL 11/2022