Rejestry nowotworowe na platformie cyfrowej "e-KRN+"

Informacja prasowa

Platforma cyfrowa "e-KRN+" utworzona w Narodowym Instytucie Onkologii - Państwowym Instytucie Badawczym (NIO-PIB) to miejsce gromadzenia danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologiczny h rejestrów narządowych.

Dzięki integracji platformy z systemami szpitalnymi możliwe jest sprawniejsze zbieranie danych, a także prowadzenie analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych w oparciu o dane rzeczywiste. Więcej danych pod linkiem https://onkologia.org.pl/pl

Z rejestru dowiadujemy się, że w 2019 roku (to ostatnie dane jakie są dostępne w rejestrze) zdiagnozowano 171218 przypadków nowotworów złośliwych, z czego 85559 zachorowań wystąpiło u mężczyzn, a 85659 u kobiet. Natomiast pod linkiem https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_14_NIO_Raport-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-system-opieki-onkologicznej.pdf możemy zapoznać się z raportem "Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej". W raporcie czytamy, cyt.: W ogólnym zestawieniu szacujemy, że
liczba nowych rozpoznań nowotworów spadła
o około 20% w 2020 roku w stosunku do roku 2019, co jest zbliżone do wartości raportowanych w innych krajach europejskich.(...) Wczesne dane z 2021 roku świadczą o zwiększeniu liczby rozpoznawanych nowotworów do poziomu z końca 2019 roku – nie ma bezpośrednich sygnałów z danych ogólnopolskich o fali chorych na nowotwory, a liczba wydawanych kart DILO również zwiększyła się mniej więcej do poziomu z końca 2019 roku.

W ramach platformy informatycznej "e-KRN+" nastąpiła pełna integracja Krajowego Rejestru Nowotworów z czterema systemami szpitalnymi (Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie z oddziałami w Krakowie i Gliwicach Oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Podczas tworzenia platformy e-KRN korzystano z zaawansowanych technologii informatycznych, w tym algorytmów sztucznej inteligencji.

<a href=

Źródło ilustracji

https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sklodowska-Curie_National_Research_Institute_of_Oncology

O Narodowym Instytucie Onkologii na łamach Gazety dla Lekarzy piszemy w artykułach:

Narodowy Instytut Onkologii obchodzi 90-lecie istnienia

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1962-90-narodowy-instytut-onkologii-obchodzi-90-lecie-istnienia

Instytut Radowy Marii Skłodowskiej - Curie powstał z funduszy zgromadzonych przez kobiety!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/1281-instytut-radowy-marii-sklodowskiej-curie-powstal-z-funduszy-zgromadzonych-przez-kobiety

Oprac. KK

GdL 11/2022