Wyniki kampanii "Servier dla Serca"

Informacja prasowa

W ramach XIX edycji kampanii "Servier dla Serca" z oferty bezpłatnych badań skorzystało łącznie 627 osób, spośród których 62% stanowiły kobiety, a 38% mężczyźni. Średnia wieku pacjentów wynosiła nieco ponad 57 lat.
Ciśnienie tętnicze aż u 25% badanych przekroczyło wartości 140/90 mmHg. Podwyższone ciśnienie skurczowe (powyżej 140 mmHg) wystąpiło u 49% badanych, a podwyższoną wartość ciśnienia rozkurczowego (powyżej 90 mmHg) zanotowano u 32%.

File:Sphygmomanometer.jpg

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_t%C4%99tnicze

U sześciorga pacjentów ciśnienie skurczowe przekroczyło wartość 200 mmHg. Zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze zadeklarowało 41% badanych, ale aż 5% przyznało, że nie leczy się mimo rozpoznania.
Wśród badanych znalazły się też osoby, które w konsekwencji występowania różnych czynników
ryzyka chorób krążenia i braku odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego doświadczyły następstw sercowo-naczyniowych: 27 osób miało za sobą zawał serca, a 12 pacjentów przeszło udar mózgu.
Poziom glukozy u 8% badanych przekraczał wartość 140 mg/dl, a w przypadku trzech osób parametr ten przekroczył 200 mg/dl. W przypadku oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego, aż 49% badanych uzyskało wynik powyżej 190 mg/dl.


U 75% wszystkich pacjentów stwierdzono podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI powyżej 25)
sugerujący nadwagę, a wśród nich aż 32% przekracza wartość 30, co wskazuje na otyłość.
Krzepiące są wyniki ankiety dotyczące stylu życia. Aż 87% badanych zadeklarowało, że nie pali
papierosów, z czego aż 45% przyznaje, że nigdy nie paliło. Podejmowanie aktywności fizycznej
potwierdziło aż 75% wszystkich odwiedzających Kardiologiczną Poradnię Servier, wśród których 23% zadeklarowało w tej kwestii regularność. 

O kampanii piszemy także pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2055-konferencja-prasowa-idz-na-rekord-wygraj-z-nadcisnieniem-tetniczym

Informacja prasowa

GdL 12.2022