Powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca

Informacja prasowa

8 grudnia 2022 r. powołano Polską Koalicję Zdrowe Płuca, której celem jest wzmocnienie systemowych aspektów diagnostyki i leczenia chorób płuc. Koalicja powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Sygnatariusze Koalicji Zdrowe Płuca

Konferencja Polskiej Koalicji  Zdrowe Płuca

Wierzymy, że jako Koalicja, nasz głos na rzecz polskich pacjentów z chorobami płuc wybrzmi ze zwielokrotnioną siłą, odzwierciedlając skalę problemu wywołanego przez te choroby oraz potrzebę podjęcia pilnych aktywności na rzecz poprawy obecnego stanu. Działania podejmowane przez Koalicję obejmować będą aktywności edukacyjne, komunikacyjne i opiniodawcze" – powiedziała dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Więcej informacji pod adresem https://ptchp.org/aktualnosci/

Oprac. Krystyna Knypl

GdL12/2022