World Economic Forum o globalnych czynnikach ryzyka w 2023 roku

Krystyna Knypl

11 stycznia 2023 w Londynie World Economic Forum opublikuje raport o globalnych czynnikach ryzyka na rok 2023. Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji prasowej, podczas której wspomniany raport zostanie ogłoszony.

Będziemy uczestniczyć on line w konferencji i wkrótce po jej zakończeniu opublikujemy na łamach Gazety dla Lekarzy relację z przebiegu oraz dane o treści raportu.

Raport 2022 ( https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf) wymienia następujące globalne czynniki ryzyka:

# zmiany klimatu

# zależności cyfrowe i podatność na zagrożenia cybernetyczne

# przeszkody w migracji

# tłok oraz konkurencja w przestrzeni kosmicznej

# konieczność wzmocnienia odporności w wymiarze globalnym

Autorzy raportu zwracają uwagę na bardzo duże różnice w poziomie zaszczepienia mieszkańców w krajach o niskich dochodach (4,3% populacji) w porównaniu z krajami o wysokich dochodach (69,9% populacji).

Krystyna Knypl

GdL 1/2023