World Economic Forum - raport o czynnikach ryzyka w 2023 roku, konferencja prasowa w Londynie (11/01/2023)

Informacja prasowa

Rosnące koszty utrzymania są największym, krótkoterminowym czynnikiem ryzyka, podczas gdy niepowodzenia w łagodzeniu konsekwencji zmian klimatycznych i dostosowanie się do nich są największym problemem długoterminowym.

Czynniki ryzyka krótko- i długoterminowe wg autorów The Global Risk Report

Rywalizacja geopolityczna nasila problemy gospodarcze i jeszcze bardziej zaostrza ryzyko krótko- i długoterminowe. Autorzy raportu wzywają wszystkie kraje do współpracy w celu uniknięcia "rywalizacji o zasoby". Raport opiera się na opiniach ponad 1200 ekspertów, decydentów.

Przez ostatnie 17 lat Raporty o Globalnych Ryzykach Światowego Forum Ekonomicznego ostrzegały przed głęboko powiązanymi globalnymi ryzykami. Konflikty i napięcia geo-ekonomiczne wywołały serię głęboko powiązanych ze sobą globalnych zagrożeń - czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego "Global Risks Report 2023". Zagrożenia dotyczą dostaw energii i żywności, które prawdopodobnie utrzymają się przez najbliższe dwa lata, grozi nam duży wzrost kosztów życia i obsługi zadłużenia. Jednocześnie kryzysy te niosą ze sobą ryzyko osłabienia wysiłków zmierzających do rozwiązania problemów związanych z zagrożeniami długoterminowymi, zwłaszcza związanych ze zmianami klimatycznymi, różnorodnością biologiczną i inwestycjami w kapitał ludzki - piszą autorzy raportu.

Czas na podjęcie działań w odniesieniu do najpoważniejszych długoterminowych zagrożeń szybko się kończy i konieczne jest podjęcie wspólnych, zbiorowych działań, zanim ryzyko osiągnie punkt krytyczny - czytamy w raporcie.

Raport, przygotowany we współpracy z Marsh McLennan ( https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh_McLennan) i Zurich Insurance Group, opiera się na opiniach ponad 1200 globalnych ekspertów ds. ryzyka, decydentów i liderów branży - czytamy w informacji prasowej WEF. W trzech przedziałach czasowych przedstawia on obraz globalnego krajobrazu ryzyka, który jest zarówno nowy, jak i niezwykle znajomy, ponieważ świat stoi w obliczu wielu istniejących wcześniej zagrożeń, które wcześniej wydawały się ustępować.

Obecnie światowa pandemia i wojna w Europie sprawiły, że na pierwszy plan wysuwają się kryzysy energetyczne, inflacyjne, żywnościowe i bezpieczeństwa. W ten sposób powstają kolejne zagrożenia, które zdominują najbliższe dwa lata: ryzyko recesji, rosnące problemy z zadłużeniem, utrzymujący się kryzys kosztów utrzymania, polaryzacja społeczeństw spowodowana dezinformacją i błędnymi informacjami, wstrzymanie szybkich działań na rzecz klimatu oraz geoekonomiczne wojny o sumie zerowej.

Jeśli świat nie zacznie skuteczniej współpracować w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i adaptacji do nich, w ciągu najbliższych 10 lat doprowadzi to do dalszego globalnego ocieplenia i załamania ekologicznego. Niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatu i przystosowaniu się do nich, klęski żywiołowe, utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska stanowią pięć z dziesięciu największych zagrożeń - przy czym utrata różnorodności biologicznej jest postrzegana jako jedno z najszybciej pogarszających się zagrożeń globalnych w ciągu najbliższej dekady. Równolegle, napędzane kryzysami przywództwo i rywalizacja geopolityczna mogą wywołać społeczny niepokój na niespotykanym dotąd poziomie, ponieważ znikają inwestycje w zdrowie, edukację i rozwój gospodarczy, co jeszcze bardziej osłabia spójność społeczną. Wreszcie, rosnąca rywalizacja grozi nie tylko rosnącym uzbrojeniem geo-ekonomicznym, ale także remilitaryzacją, zwłaszcza poprzez nowe technologie i nieuczciwe podmioty.

Często wymienianym czynnikiem ryzyka przez prelegentów są zmiany klimatu. Wszystkie czynniki ryzyka będą poważnym wyzwaniem dla liderów w poszczególnych krajach. Rozwój produkcji szczepionek i dystrybucja ich w świecie będzie także wyzwaniem - informują autorzy raportu. Cały raport jest dostępny pod linkiem https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/

W części konferencji poświęconej pytaniom od dziennikarzy ciekawe pytanie zadała dziennikarka z Finlandii: jak rodzaj przywództwa politycznego jest optymalny dla pokonania czynników ryzyka?. Podejście krótko- i długoterminowe do problemów jest optymalne zdaniem jednego z prelegentów konferencji prasowej.

Krystyna Knypl

GdL 1/2023