Kompleksowa opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie (KORD)

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2021 roku urodziło się w Polsce 332 731 dzieci, z czego 24 523  z nich urodziło się przedwcześnie (ciąże rozwiązane przed upływem 37 tygodnia). Opieka nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie jest poważnym wyzwaniem zarówno dla rodziców jak i systemu ochrony zdrowia.

W dniu 25/01/2023 r. odbyła się w Sejmie debata Parlamentarnego Zespołu ds Pediatrii (pod kierownictwem  pani poseł Katarzyny Sójki) oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, (pod kierownictwem pani poseł Violetty Porowskiej), która była  poświęcona wdrożeniu pilotażowego programu KORD.

Program obrad był następujący:

1. O wdrożeniu projektu pilotażu „Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD"

-  Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
2. O roli lidera programu
-  dr. n. med. Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, lider programu KORD
3. O dziecku urodzonym przedwcześnie. Wybrane aspekty epidemiologii urodzeń przedwczesnych. Powikłania wcześniactwa. Projekt kompleksowej opieki rozwojowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD. Postępowanie w KORD w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Neonatologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
- prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii  (PREZENTACJA)
4. Znaczenie kompleksowej opieki w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie
- prof. dr. n.med. Ryszard Lauterbach – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
5. Wpływ kompleksowej opieki KORD na optymalizację opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie z perspektywy lekarzy neonatologów, przyszłych koordynatorów KORD.  Kierownicy Klinik, przyszłych ośrodków realizujących KORD
6. Wcześniak pod kontrolą KORD.  Podsumowanie debaty.
–  Marzena Domańska - Sadynica, MBA – ekspert ochrony zdrowia, Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia,

Debata  poświęcona była przedstawieniu założeń nowego programu pilotażowemu „Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD”.
Projekt zakłada, że dziecko urodzone przedwcześnie  poniżej 33 tygodnia ciąży, od daty wypisu z oddziału noworodkowego do ukończenia 3. roku życia (według wieku kalendarzowego) będzie objęte kompleksową opieką według indywidualnego planu leczenia i żywienia uwzględniającego  interwencje diagnostyczno-terapeutyczne z zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej, oraz porad żywieniowych, psychologicznych, niezbędnych dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie do lat 3. W 2023 roku program ruszy w 8 klinikach w Polsce , a po 1,5 roku w kolejnych 22 klinikach.

Tematyka  wcześniaków na łamach Gazety dla Lekarzy

1. Retinopatia wcześniaków

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/523-retinopatia-wczesniakow

2. Nawet wcześniaki mogą mieć nadciśnienie!

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/795-nawet-wczesniaki-moga-miec-nadcisnienie

 3. Raport EURO-PERISTAT

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/745-raport-euro-peristat

Krystyna Knypl

GdL 1/2023