70. Jubileusz Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej

Krystyna Knypl 

Dokumentowanie naszej przeszłości zarówno prywatnej jak i zawodowej ma olbrzymie znaczenie we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie. Na łamach Gazety dla Lekarzy dajemy temu wyraz w dziale "Medycyna Oparta  Wspomnieniach" ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach). Dlatego też z bardzo dużym zainteresowaniem oraz przyjemnością zapoznałam się z monografią "70. Jubileusz Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej" pod redakcją prof. dr hab.med. Marcina Grabowskiego oraz prof. dr hab.med. Grzegorza Opolskiego.

Miło było wspomnieć wspólnie spędzone lata w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ul. Lindleya 4 / Nowogrodzkiej 59 - dyżury, posiedzenia międzykliniczne, prywatne oraz naukowe kontakty.

Ważnym elementem tych wspomnień jest fakt, iż prof.dr hab. med. Mariusz Stopczyk z Kliniki Kardiologii był recenzentem mojej pracy doktorskiej poświęconej echokardiografii ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/47-refleksyjne-i-bardzo-osobiste-rozwazania) obronionej w 1974 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

We wspomnianej monografii poznałam bardzo długą listę osób, które w Klinice Kardiologii obroniły prace doktorskie oraz habilitacyjne, świadczącą o bardzo przyjaznym stosunku kolejnych kierowników kliniki do aktywnego wspierania kariery naukowej współpracowników oraz lekarzy o innej niż klinika kardiologii afiliacji.

Wyrazy uznania oraz szacunku dla wszystkich Koleżanek oraz Kolegów związanych na przestrzeni dziejów z tą wybitną placówką kardiologiczną.

Nie od dziś wiadomo, że wspomnienia odmładzają - dzięki serdeczne za tę chwilę  wspomnień w których powróciłam do lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku :)

Dr n. med. Krystyna Knypl 

redaktor naczelna & wydawca

Gazeta dla Lekarzy

GdL 2/2023