Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich obradował po raz drugi

10 lutego 2023 r. obradował po raz drugi Parlamentarny Zespół ds funkcjonowania izb lekarskich.l

Głos zabierali posłowie, zaproszeni lekarze, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Pacjenta. Zaproszono do udziału w posiedzeniu także  przedstawicieli izb lekarskich, jednakże nikt z władz samorządu lekarskiego nie przybył na obrady.

W obradach brali także udział przedstawiciele mediów. Zapowiedziano kolejne  posiedzenia zespołu. Zapraszam PT Czytelników do obejrzenia transmisji z obrad.

Transmisję z drugiego posiedzenia zespołu można obejrzeć pod linkiem

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=5E638C4284C3BCACC1258944003FD8F7&fbclid=IwAR1-D7mKHk0ZHHvEsTU2Jrjq-STFRv3NENWEKGbw69I3GAT9aQdDIxiN_UQ#

Transmisja z pierwszego posiedzenia zespołu jest pod linkiem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2210-powstal-parlamnetrny-zespol-ds-funkcjonowania-izb-lekarskich

Krystyna Knypl

GdL 2/2023