Trombektomia mechaniczna - dostępność na całym świecie jest niska

Krystyna Knypl

W artykule zatytułowanym "Mechanical Thrombectomy Global Access For Stroke (MT-GLASS): A Mission Thrombectomy (MT-2020 Plus) Study" autorstwa K.S. Asif i wsp. opublikowanym na łamach pisma Circulation przedstawiono globalne dane na temat dostępności do trombektomii mechanicznej. Dostępność na całym świecie jest zbyt niska - piszą autorzy.

Dostęp do trombektomii mechanicznej w skali globalnej jest niezwykle niski, z ogromnymi różnicami między krajami w zależności od poziomu dochodów. Istotnymi czynnikami determinującymi dostęp do MT są: dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca danego kraju, przedszpitalna polityka triażu  oraz dostępność operatorów i ośrodków wykonujących zabieg - piszą autorzy.

Circle of Willis en.svg

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_cerebral_artery

W Polsce jest opracowany przez Ministerstwo Zdrowia program dostępu do trombektomii mechanicznej - wytyczne podają jakie kryteria powinien spełniać lekarz wykonujący zabieg trombektomii mechanicznej oraz jacy pacjenci kwalifikują się do tego zabiegu. Zabieg jest wykonywany u osób poniżej 85 roku życia, sprawnych przed udarem w codziennych aktywnościach..

file:///C:/Users/DELL/Downloads/94-mz-prez-trombomektomia.pdf

program  Instytutu Psychiatrii i Neurologii https://ipin.edu.pl/trombektomia/

Krystyna Knypl

GdL 3/2023