Zanieczyszczenie powietrza w Wielkiej Brytanii

Beata Niedźwiedzka

Na łamach British Medical Journal ukazał się w marcu 2023 artykuł  "Pollution: 90% of world population breathes air that exceeds WHO targets on particulate matter" autorstwa J.Wise omawiający zagadnienie zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Brytanii.

Zanieczyszczenie powietrza w Wielkiej Brytanii od dawna jest kwestią budzącą poważne obawy o zdrowie ludności. Monitorowane poziomy jakości powietrza w Wielkiej Brytanii regularnie przekraczają limity prawne ustalone przez rząd, co doprowadziło do wielu  procesów sądowych przeciwko rządowi za przekroczenie tych celów, szczególnie w przypadku dwutlenku azotu NO2.

 Zanieczyszczenie powietrza jest największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Wielkiej Brytanii, z zewnętrznymi zanieczyszczeniami szacowanymi na przyczynienie się do 40 000 przedwczesnych zgonów rocznie, co kosztuje gospodarkę Wielkiej Brytanii około 20 miliardów funtów (25 miliardów dolarów) rocznie.

 Nie uwzględnia to ilości zgonów spowodowanych przez zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, które może pochodzić z takich źródeł jak dym papierosowy, kadzidła, palniki na drewno lub węgiel do ogrzewania lub energii, środki czyszczące i gotowanie.

<a href=

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Smog

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie w Wielkiej Brytanii jest związany z  takimi chorobami jak jak astma, choroby serca, rak płuc i udar.

W ramach obszarów Wielkiej Brytanii, w których stwierdzono przekroczenie rządowych limitów prawnych dla NO2, Najwyższe przekroczenia dozwolonych poziomów stężenia NO2 stwierdzono w obszarze Wielkiego Londynu oraz w Południowej Walii, w obszarze West Midlands i Glasgow.

Drobny pył zawieszony (PM2,5) również stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia w Wielkiej Brytanii. W raporcie IQAir na temat jakości powietrza na świecie w 2019 r. najbardziej zanieczyszczonym miastem  Wielkiej Brytanii było miasto Chatham, ze średnim rocznym stężeniem PM2,5 wynoszącym 15,2 µg/m3.

 Kolejne najbardziej zanieczyszczone miasta to Stockton (13,1 µg/m3), Belfast (12,9 µg/m3), Christchurch (12,8 µg/m3) i Sheffield (12,7 µg/m3), z których wszystkie przekraczają zalecany przez Światową Organizację Zdrowia roczny limit ekspozycji wynoszący 10 µg/m3 o ponad 25%.

Historia zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Brytanii jest długa. W 1952 roku wystąpił The Great Smog of London zwany też The Great Smog 1952, który utrzymywał się od 5 do 9 grudnia 1952 r. Szacuje się, że w wyniku tego zanieczyszczenia powietrza zmarło około 10 tysięcy osób.

Źródła informacji: https://www.bmj.com/content/380/bmj.p615

https://www.iqair.com/us/uk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Smog_of_London

Beata Niedźwiedzka

GdL 3/2023