Gazeta dla Lekarzy nr 5/2023 - artykuł wstępny oraz spis treści

Krystyna Knypl

Panowanie sztucznej inteligencji w medycynie  zbliża się do nas szybkimi krokami. Jako twór sztuczny nie pozwoli na dyskusję, nie zrozumie przenośni ani też nie doceni doświadczenia w medycynie. Będzie bezrozumnym zbiorem liter, cyfr i innych znaków graficznych. Do czego więc będzie potrzebny lekarz? Ano do ponoszenia odpowiedzialności za poczynania AI, który to skrót należy rozszyfrowywać jako Artificial Idiot . Czy tfurcy programów AI będą za cokolwiek odpowiadać? Ależ skąd! Pod każdą decyzją AI będzie musiał podpisać się lekarza. Oczywiście nie musi, będzie to jego wolny wybór czy pozostanie dzierżawcą swojej pieczątki oraz podpisu dla bezwzględnego systemu czy poszuka sobie innego zajęcia. Powiedzenie obyśmy zdrowi byli nabiera jeszcze większego znaczenia niż dotychczas!

W maju strony GdL odwiedziły 4429 osoby, które złożyły 13683 wizyt. Dziękujemy!

Spis treści

1. Czy dobry Samarytanin nie był przypadkiem lekarzem?- Alicja Barwicka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2255-czy-dobry-samarytanin-nie-byl-przypadkiem-lekarzem

2. Spotkanie położnika i neonatologa na sali porodowej - Grażyna Mącznik

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2256-spotkanie-poloznika-i-neonatologa-na-sali-porodowej

3. Odnalezione nasze artykuły na stronach EU - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2257-odnalezione-nasze-artykuly-na-stronach-eu

4. Dieta chroniąca przed nowotworami - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2298-dieta-chroniaca-przed-nowotworami

5. Powieść SF "Pandemlandzka Republika Ludowa" - linki do poszczególnych rozdziałów-Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2299-powiesc-sf-pandemlandzka-republika-ludowa-linki-do-poszczegolnych-rozdzialow

6. Air pollution in the United Kingdom - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2351-air-pollution-in-the-united-kingdom

7. Hypertension in pregnancy - Beata Niedźwiedzka

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2352-hypertension-in-pregnancy

8. Wspólny komunikat prasowy w sprawie uruchomienia Grupy Zadaniowej UE-USA ds. Zdrowia

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2354-wspolny-komunikat-prasowy-w-sprawie-uruchomienia-grupy-zadaniowej-ue-usa-ds-zdrowia

 9. Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych - informacja prasowa

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2356-informacja-prasowa-miedzynarodowy-dzien-badan-klinicznych-jak-innowacje-poprawiaja-komfort-pacjentow

10. Dr Marta Florea odniosła kolejny międzynarodowy sukces! - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2357-marta-florea-odniosla-kolejny-miedzynarodowy-sukces

11. Kampania Servier dla Serca ma już 20 lat - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2360-kampania-servier-dla-serca-ma-juz-20-lat

12. Medyczna sztuczna inteligencja wysłucha pacjenta z empatią - Krystyna Knypl

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/2362-medyczna-sztuczna-inteligencja-wyslucha-pacjenta-z-empatia

Dr n.med. Krystyna Knypl

GdL 5/2023