Konferencja Lindau Nobel Laureate Meetings 2023

Krystyna Knypl

Lindau Nobel Laureate Meetings to coroczne konferencje naukowe odbywające się w Lindau w Bawarii (Niemcy) od 1951 roku. Ich celem jest zgromadzenie laureatów Nagrody Nobla i młodych naukowców w celu wspierania wymiany naukowej między różnymi pokoleniami, kulturami i dyscyplinami.

Spotkania zajmują wyjątkową pozycję wśród międzynarodowych konferencji naukowych, ponieważ w każdej edycji uczestniczy od 30 do 65 laureatów Nagrody Nobla i są największym regularnym zgromadzeniem laureatów Nagrody Nobla na świecie, poza ceremonią wręczenia Nagrody Nobla w Sztokholmie.

Każde spotkanie w Lindau składa się z wielu sesji naukowych, takich jak wykłady plenarne i dyskusje panelowe, a także różnych wydarzeń networkingowych i towarzyskich. Spotkania nie koncentrują się na prezentacji wyników badań, ale ich głównym celem jest wymiana pomysłów i dyskusja na tematy globalnie istotne dla wszystkich naukowców. Laureaci Nagrody Nobla nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swój udział i mogą swobodnie wybierać tematy swoich prezentacji. W konferencji uczestniczą także akredytowani dziennikarze. Po II wojnie światowej Niemcy były izolowane od międzynarodowej społeczności naukowej z powodu konsekwencji reżimu nazistowskiego. W tym czasie w Niemczech nie odbywały się prawie żadne konferencje naukowe o dużej wartości.

Dwaj lekarze Franz Karl Hein i Gustav Wilhelm Parade z Lindau, małego miasteczka położonego na bawarskim brzegu Jeziora Bodeńskiego, wpadli na pomysł zorganizowania spotkania naukowego, na którym spotkaliby się niemieccy naukowcy i lekarze z laureatami Nagrody Nobla. Przekonali oni hrabiego Lennarta Bernadotte af Wisborg, członka szwedzkiej rodziny królewskiej i właściciela pobliskiej wyspy Mainau, aby wykorzystał swoje dobre kontakty w szwedzkim Komitecie Noblowskim i wsparł to przedsięwzięcie.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w 1951 roku, było poświęcone medycynie i fizjologii i wzięło w nim udział siedmiu laureatów Nagrody Nobla, w tym Adolf Butenandt i Hans von Euler-Chelpin. Po sukcesie pierwszego spotkania, zakres naukowy został poszerzony o pozostałe dwie dyscypliny nauk przyrodniczych, chemię i fizykę. Więcej informacji o konferencji jest pod linkiem https://www.lindau-nobel.org/current-meeting/

Tegoroczne spotkanie odbywa się w dniach 25 - 30 czerwca. Poza laureatami Nagrody Nobla oraz młodymi naukowcami w konferencji uczestniczą akredytowani dziennikarze. W 2007 roku w konferencji uczestniczyła Krystyna Knypl, więcej o tej konferencji pod linkiem

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2123-konferencja-meeting-of-nobel-prize-winners-lindau-2007-r-cz-10

W 2023 r, jako dziennikarz akredytowany na konferencji Lindau Nobel Laureate Meetings 2023 uczestniczy Beata Niedźwiedzka, zastępczyni redaktor naczelnej Gazety dla Lekarzy.

 Beata do Lindau

Beata Niedźwiedzka w drodze do Lindau, konsultuje z redaktor naczelną Gazety dla Lekarzy plan aktywności dziennikarskich podczas konferencji

Beata Linda

Beata Niedźwiedzka - nasz korespondent na konferencji Lindau Nobel Laureate Meetings.

Beata z dwoma Noblistami

Dr Beata Niedźwiedzka z laureatami Nagrody Nobla

Beata z Noblistą 2

Dr Beata Niedźwiedzka z laureatem Nagrody Nobla z chemii, prof. Martine, Chalfie (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2008/chalfie/facts/)

Życzymy wszystkim owocnych obrad!

Krystyna Knypl

 GdL 6/2023