Czy tegoroczne upały przejdą do historii?

Poprzednia fala upałów, która nawiedziła kontynent europejski w 2003 roku, doczekała się licznych analiz, opracowań naukowych, a nawet hasła w encyklopedii Britannica (http://www.britannica.com/event/European-heat-wave-of-2003) i w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82y_w_Europie_%282003%29). Z tych źródeł dowiadujemy się, że zmarło wówczas we Francji z powodu upałów 15 tysięcy osób, temperatura sięgała 44oC, a w całej Europie w czerwcu i lipcu zmarło o 35 tysięcy osób więcej niż średnio w poprzednich latach.

W zasobach bazy Medline znajdujemy dwa doniesienia naukowe na temat medycznych aspektów upałów. Pierwsze z nich opublikowane na łamach Ann.Biol.Clin. (Paryż) przez N. Mario i wsp. pt. Effect of August 2003 heat wave in France on a hospital biochemistry laboratory activity in Paris mówi o tym, że we francuskich laboratoriach w czasie upałów wzrosły o 30,1% oznaczenia jonogramów, o 28,9% oznaczenia troponin i o 58,6% oznaczenia gazometrii. Obserwowano podwyższenie stężenia sodu we krwi, troponin. Badania te potwierdzają, że najczęstszymi problemami zdrowotnymi w czasie upałów są odwodnienie, udar słoneczny i zaburzenia sercowo-naczyniowe.
Drugie doniesienie pt. Adverse drug reactions in patients older than 70 years during the heat wave occurred in France in summer 2003: A study from the French PharmacoVigilance Database dotyczy objawów ubocznych związanych z zażywaniem leków w czasie upałów. Opublikowane zostało przez F. Michenot i wsp. na łamach Pharmacoepidemiol. Drug Saf w 2006 roku. Wszystkie zgłoszone i zarejestrowane objawy uboczne związane z zażywaniem leków dotyczyły osób po 70. roku życia. Lekami zażywanymi przez pacjentów, którzy mieli problemy zdrowotne podczas upałów, były diuretyki, ACE inhibitory, benzodiazepiny, przeciwdepresyjne, doustne przeciwcukrzycowe, inhibitory pompy protonowej oraz sartany.    (K.K.)

Źródło: baza Medline