American Academy of Pediatrics 2015

aapGdL 11 2015660

Co nowego w pediatrii?

Krystyna Knypl

Pogląd, że dzieci są przyszłością narodu, podzielają wszyscy, więc relacja z kongresu pediatrycznego musiała się znaleźć w numerze GdL poświęconym zagadnieniom zdrowia publicznego. Doroczny kongres American Academy of Pediatrics gromadzi zwykle kilkanaście tysięcy uczestników z całego świata.

Trochę danych logistycznych i statystycznych

Kongres 2015 odbywał się w Washington Convention Center.

Washington Convention Center400

Uczestnicy kwaterowali w okolicznych hotelach, wśród których najbardziej dogodnie zlokalizowany jest Marriott Marquis Washington DC, oferujący dość chłodne wnętrza o nowoczesnym wystroju. Nieco dalej, ale nadal w zasięgu pieszym, drugi z top-kongresowych hoteli Renaissance Washington DC. W obu obiektach ceny ścinają z nóg, więc głębiej wbijamy się w redakcyjny fotel i piszemy relację z pozycji off-site.

W 2014 roku w kongresie uczestniczyły 14 163 osoby, w tym 2168 spoza Stanów Zjednoczonych. Taki zjazd to znakomita okazja dla pediatrów, aby w ciągu kilku dni odświeżyć swoją wiedzę teoretyczna i niektóre umiejętności praktyczne. Te ostatnie można doskonalić na licznych zajęciach w typie warsztatów. W 2014 r. aż 55,4% uczestników stanowili pediatrzy ogólni, 27,9% neonatolodzy, 23,6% chirurdzy, 21,9% specjaliści medycyny intensywnej.

AAP2014Demographics660

Nie zabrakło wystawców, a także znanych osobistości, które często goszczą na niektórych kongresach amerykańskich lekarzy. Amerykańscy pediatrzy zaprosili w minionym roku na uroczystość otwarcia byłą pierwszą damę Stanów Zjednoczonych i obecną babcię – Hilary Rodham Clinton. Niewątpliwie bycie babcią lub dziadkiem, niezależnie od tego kim się było lub jest, generuje zainteresowanie pediatrią. Redakcja GdL podziela te zainteresowania. Najwyraźniej podziela je również Hilary Rodham Clinton.

aap Hilary660

Ciekawą inicjatywą American Academy of Pediatrics jest promocja czytelnictwa dla dzieci i wśród dzieci. Czytanie jest uważane za formę stymulacji aktywności mózgu i co więcej, są na to dowody naukowe!

Przebieg kongresu

Obrady 23 października 2015 roku rozpoczęła bardzo ciekawa sesja zatytułowana „The trauma – informed pediatrician: identyfication toxic stress and promoting resilience”. W wykładzie An unhealthy dose of stress dr Nadine Burke z Stanów Zjednoczonych mówiła o bardzo dużej roli pediatrów w wykrywaniu dzieci, które doznały traumatycznych przeżyć, rzutujących na całe życie. Przedstawiono też wiele oryginalnych doniesień na ten temat – są one dostępne pod adresem http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/Peds21Abstractshandout.pdf.

Innym ważnym wydarzeniem pierwszego dnia obrad było opublikowanie przez American Academy of Pediatrics na łamach pisma „Pediatrics” dokumentu Promoting food security for all children – jest on dostępny pod adresem http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/10/20/peds.2015-3301.full.pdf+html. Autorzy dokumentu piszą, że aż 16 mln (21%) dzieci w Stanach Zjednoczonych nie ma dostępu do odpowiedniej jakościowo żywności. W 60% dotyczy to gospodarstw domowych żyjących w biedzie.

Pomimo tych wymownych danych Stany Zjednoczone pozostają atrakcyjnym krajem dla wielu, w tym także dla przyszłych matek. Uprawiają one tzw. turystykę urodzeniową (ang. birth turism), która generuje różne problemy natury medycznej, społecznej i finansowej. Dr Michel Mikhael, neonatolog z The Children’s Hospital of Orange County przedstawił analizę na temat dzieci leczonych na oddziale intensywnej opieki pomiędzy lutym 2012 i styczniem 2015 i porównał parametry zdrowotne stałych mieszkanek oraz przybyłych w celu urodzenia dziecka. Przenalizował on 50 przyjęć do szpitala dotyczących 46 dzieci matek przybyłych do Stanów Zjednoczonych i porównał je z 100 dzieci urodzonych przez stałe mieszkanki. Dzieci w obu grupach nie różniły się istotnie pod względem wagi urodzeniowej, czasu trwania ciąży oraz wskaźnika Apgar. Jednak matki-turystki były średnio o 4 lata starsze niż matki z grupy kontrolnej, dłużej przebywały w szpitalu, częściej wymagały procedur chirurgicznych. W wypadku matek przybyłych śmiertelność noworodków wynosiła 9%, w wypadku matek miejscowych 1%.

W kolejnych dniach kongresu również nie brakowało bardzo interesujących tematów – wiele uwagi poświęcono zagadnieniom nadwagi i otyłości wśród dzieci. Podkreślano rolę aktywnego udziału rodziców w prawidłowym żywieniu dzieci.

Innym przykładem ciekawych doniesień była na przykład sesja zatytułowana „Gender Variant Youth: The Role of the Pediatrician”. Stare i nowe problemy zwiększają zakres zadań, przed jakimi stoją systemy ochrony zdrowia, poszukuje się więc nowych, bardziej efektywnych sposobów komunikacji. Telemedycyna, niezależnie od tego czy się ona tradycyjnie wykształconym lekarzom podoba czy nie, jest jedną z dróg poszukiwań większej skuteczności. Dyskutowano podczas kongresu nt. zastosowania telemedycyny w leczeniu dzieci z astmą, cukrzycą oraz padaczką. Innym omawianym problemem była rosnąca liczba młodych użytkowników e-papierosów.

W czerwcowym numerze GdL pisaliśmy o karmieniu piersią, idziemy więc tym tropem poprzez zasoby zjazdowych abstraktów. The American Academy of Pediatrics zaleca karmienie wyłącznie piersią przez około 6 miesięcy, a później stopniowe wdrażanie pokarmów uzupełniających przy jednoczesnym kontynuowaniu karmienia piersią. Okazuje się, że aż 53 doniesienia są poświecone tej tematyce. Interesujące dane przedstawili dr Sumit Dang i dr Kripa Thakur ze Stanów Zjednoczonych w doniesieniu zatytułowanym Continuation of Breastfeeding after Hospital Discharge: Can Physician Help to Improve It?. Wiadomo, że częstość karmienia piersią jest większa, jeżeli kobiety otrzymują wsparcie ze strony pracowników ochrony zdrowia, rodziny i przyjaciół. W Stanach Zjednoczonych zaczyna karmienie piersią w szpitalu 74% matek, ale zaledwie 19% kontynuuje karmienie w 6. miesiącu.

W badaniu wzięło udział 140 kobiet karmiących, które wypełniały kwestionariusz na temat karmienia piersią. Ankietowane kobiety podzielono na dwie grupy – te, które otrzymały w szpitalu wsparcie edukacyjne na temat karmienia piersią i te, które takiego wsparcia nie otrzymały. W grupie kobiet, które otrzymały wsparcie, po 4 tygodniach od porodu karmiło 77% matek, a 54% matek w grupie, które takiego wsparcia nie otrzymały.

Wsparcie może mieć różną postać – na przykład aplikacji na smartfon dla matek debiutujących w karmieniu piersią. Dobry pomysł, tylko żeby jeszcze smartfon produkował pokarm. ;) O takim wsparciu donosiła dr M. Bunik i wsp. w pracy zatytułowanej Mother’s MILK Messaging: A PILOT Study of an APP to Support Breastfeeding in First Time Mothers. W badaniu wzięło udział 60 kobiet, które oceniły, że otrzymywane wiadomości tekstowe na smartfon były pomocne w kontynuowaniu karmienia piersią.

We wrześniowym numerze GdL pisaliśmy o chorobach rzadkich, a wśród nich o atrezji przełyku. Zagadnieniu temu było poświęcone doniesienie Perioperative Management and Outcomes of Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula Repair: Results from the Midwest Pediatric Surgery Consortium przedstawione porzez dr Dave R. Lal i wsp., podsumowujące doświadczenie 11 szpitali pediatrycznych w postępowaniu z dziećmi z atrezją przełyku. W ciągu 4 lat leczono 396 dzieci z tym schorzeniem. Podejrzenie lub rozpoznanie w życiu płodowym postawiono w 53 przypadkach (13%). Najczęstszą postacią wady była proksymalna atrezja przełyku z dystalną przetoką przełykowo-tchawiczą (n=331 dzieci, 84%). Druga pod względem częstości była izolowana atrezja przełyku (n=27 dzieci, 7%). Wrodzoną wadę serca stwierdzono u 135 dzieci (34%). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 64% dzieci – w 163 przypadkach (41%) było zwężenie zespolenia, w 88 przypadkach (22%) – nieszczelność zespolenia, porażenie strun głosowych w 22 przypadkach (7%), nawrót przetoki w 19 przypadkach (5%) i rozejście się zespolenia u 10 dzieci (3%).

Poza sesjami uczestnicy mogli zwiedzić część wystawową kongresu, na której prezentowano nowości rynku pediatrycznego. Oczywiście wrażeniami można było tradycyjnie podzielić się na znanych forach społecznościowych. Na Twitterze było kilka hasztagów związanych z kongresem.

Krystyna Knypl

HotelMap660

Źródła ilustracji:
http://www.aapexperience.org/
http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/Washington-Convention-Center.jpg
http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/AAP2014Demographics.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AsvJ0ELsegE
http://www.aapexperience.org/wp-content/uploads/HotelMap.png