Przeciwprzeziębieniowe działanie czosnku...

Allium sativum Woodwill 1793 300...dowiedzione naukowo

3 lutego 2017 redaktor naczelna GdL dr Krystyna Knypl udzieliła wywiadu telefonicznego Polskiemu Radiu 24 na temat zapobiegania przeziębieniom oraz infekcjom grypowym (do posłuchania pod adresem http://www.polskieradio.pl/130/3153/Artykul/1723597,Jak-nie-dac-sie-grypie). Poruszona w rozmowie kwestia działania czosnku została sprawdzona w zasobach Medline i okazuje się, że od 2014 roku są dowody naukowe na przeciwprzeziębieniowe jego działanie.

W zasobach Cochrane Library jest dostępny artykuł Garlic for common cold, w którym omówiono wyniki doniesień na ten temat. Z ośmiu prac znalezionych w Medline i innych bazach artykułów jeden spełniał wszystkie kryteria badania naukowego. W badaniu uczestniczyło 146 pacjentów, którzy przez 12 tygodni otrzymywali czosnek w postaci tabletek zawierających 180 mg allicyny (siarkoorganiczny związek chemiczny z grupy fitoncydów o działaniu bakteriobójczym, zawarty w czosnku) lub placebo.

R allicin 2D skeletal

W grupie otrzymującej allicynę były 24 przypadki przeziębienia, a w grupie otrzymującej placebo 65 (p< 0,001). Co więcej, osoby otrzymujące allicynę chorowały krócej, średnio 4,63 dnia, a osoby otrzymujące placebo średnio 5,63 dnia. Obserwowane działania niepożądane w grupie leczonej allicyną to wysypka skórna i nieprzyjemny zapach.

W ostatnim czasie ukazało się na łamach „Food Chemistry” inne ciekawe doniesienie autorstwa D.A. Locatelli Cooked garlic and antioxidant activity: Correlation with organosulfur compound composition, w którym wykazano, że gotowany czosnek zachowuje antyoksydacyjne właściwości, ale są one mniejsze niż czosnku surowego.

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006206.pub4/full
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814616316181