„Gazeta dla Lekarzy” ma 5 lat!

Podjęta przed 5 laty decyzja o wydawaniu „Gazety dla Lekarzy” zapoczątkowała niecodzienną przygodę zarówno dla zespołu redakcyjnego, jak i szerokiego grona współpracowników. Wszyscy byliśmy wystarczająco doświadczeni, żeby się podjąć wydawania czasopisma środowiskowego, a w trakcie pięciu lat okazało się, jak wiele możemy się wspólnie nauczyć i jak owocnie rozwijają się nasze talenty.

Media społecznościowe to szeroki i bardzo różnorodny nurt we współczesnej prasie. Ku zaskoczeniu przedstawicieli prasy tradycyjnej są opiniotwórcze, kreatywne i chętnie czytane. Okazuje się, że nikomu wcześniej nieznane osoby potrafią zdobyć czytelników i zawładnąć opinią publiczną. Ciągle powstają nowe formy mediowe i szybko stają się codziennym elementem naszego życia. Memy, tweety, blogi są nie tylko powszechnie stosowanymi formami przekazu w prasie popularnej, ale posługują się nimi także uczestnicy największych naukowych kongresów medycznych i wydawcy renomowanych czasopism naukowych.

Naszą rocznicę wyznaczają dwie daty. 27 lutego 2012 r. „Gazeta dla Lekarzy” została wpisana przez Sąd Okręgowy w Warszawie do rejestru dzienników i czasopism. 12 marca Biblioteka Narodowa nadała „Gazecie dla Lekarzy” międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN). Postanowiliśmy uczcić te dwie ważne daty, wydając w ich rocznicę dwa odrębne numery poświęcone wspomnieniom i planom na przyszłość.

W następnych wydaniach będziemy chcieli się skupić na zagadnieniach deontologii lekarskiej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz chorób rzadkich.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas! Życzymy naszym Autorom i Współpracownikom powodzenia w dalszej twórczości! Wszystkich zachęcamy do rozwijania skrzydeł na nowych szlakach!

Powodzenia!rednaczKK